Etablering af et Professionelt Læringsfællesskab blandt idrætslærere på et grønlandsk gymnasium

  • Lars Elbæk, Lektor Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
  • Nicolai Korfix Nielsen, Gymnasielærer GUX Sisimiut
  • Kristian Normann Pedersen, Gymnasielærer GUX Sisimiut
  • Anne Houmøller GUX Sisimiut

Resumé

I gymnasieskolen opleves i idrætsundervisning, som i andre fag, kulturelle udfordringer med gymnasiefremmede elever. Nærværende artikel kobler sig til disse problematikker i det grønlandske gymnasium ved at analyserer og belyse idrætslærernes arbejde med at skabe en udviklende kultur i idrætslærergruppen, herunder udvikling af et Professionelt LæringsFællesskab (PLF) i en grønlandsk kontekst.

Referencer

Boolsen, M. W. (2016). Knudsen, R. J. (2016). Perspectives on skills: an anthology on informally acquired skills in Greenland. Denmark: University of Copenhagen.

Braun, V., Clarke, V., & Weate, P. (2016). Using thematic analysis in sport and exercise research. In A. C. S. Brett Smith (Ed.), Routhledge handbook of qualitative research in sport and exercise (Vol. 1, pp. 191-206). New York: Routledge.

Coghlan, D., & Brannick, T. (2014). Doing action research in your own organization: version 4, London: Sage.

Duus, G., Husted, M., Kildedal, K., Laursen, E., & Tofteng, D. (2012). Aktionsforskning. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hein, H. H. (2013). Primadonnaledelse: Når arbejdet er et kald. Gyldendal A/S.

Fullan, M., Hill, P., & Crevola, C. (2006). Breakthrough. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Goodyear, V. A., & Casey, A. (2015). Innovation with change: Developing a community of practice to help teachers move beyond the ‘honeymoon’of pedagogical renovation. Physical Education and Sport Pedagogy, 20(2), 186-203. https://doi.org/10.1080/17408989.2013.817012

Hargreaves, A. (2009). A decade of educational change and a defining moment of opportunity—an introduction. Journal of Educational Change, 10(2-3), 89-100. https://doi.org/10.1007/s10833-009-9103-4

Heikkinen, H. L., Huttunen, R., & Syrjälä, L. (2007). Action research as narrative: five principles for validation. Educational Action Research, 15(1), 5-19. https://doi.org/10.1080/09650790601150709

KTI. (2017). GUX_ipaper. In KTI (Ed.). www.kti.gl, 14/11/2017.

Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redstrom, J., & Wensveen, S. (2011). Design research through practice: From the lab, field, and showroom. Elsevier.

Kvale, S. (2009). Interview - Introduktion til et håndværk: Hans Reizels Forlag.

Qvortrup, L., & LSP, A. U. (2015). Team’et som professionelt læringsfællesskab.

Sparkes, A. (2002). Telling tales in sport and physical activity: A qualitative journey: Human Kinetics Publishers.

Turner, J. C., Christensen, A., Kackar-Cam, H. Z., Fulmer, S. M., & Trucano, M. (2018).

The Development of Professional Learning Communities and Their Teacher Leaders: An Activity Systems Analysis. Journal of the Learning Sciences, 27(1), 49-88. https://doi.org/10.1080/10508406.2017.1381962

Vangrieken, K., Meredith, C., Packer, T., & Kyndt, E. (2017). Teacher communities as a context for professional development: A systematic review. Teaching and Teacher Education, 61, 47-59. doi:https://doi.org/10.1016j.tate.2016.10.001

Ovens, A., Dyson, B., & Smith, W. (2012). Implementing the Cooperative Learning model in physical education: The experience of New Zealand teachers. In Cooperative Learning in Physical Education (pp. 31-42). London: Routledge.

Spradley, J. P. (1980). Participant Observation. Belmont, C, United States: Cengage Learnin INC.

Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity: Cambridge University Press.

Wenger, E., McDermott, R. A., & Snyder, W. (2002). Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge: Harvard Business Press.

Publiceret
2019-06-06
Citation/Eksport
Elbæk, L., Nielsen, N., Pedersen, K., & Houmøller, A. (2019). Etablering af et Professionelt Læringsfællesskab blandt idrætslærere på et grønlandsk gymnasium. Forum for Idræt, 34(1), 105-130. https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.117367
Sektion
Forum for Idræt - Generelt