Fodbold Fitness

Mere af det samme eller et brud med fritidsfodboldens sti?

Forfattere

  • Søren Bennike Dansk Boldspil Union
  • Laila Ottesen, Lektor Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.117042

Resumé

I denne artikel stilles der skarpt på Fodbold Fitness. Et initiativ som Dansk Boldspil-Union (DBU) lancerer i 2011 som en reaktion på flere forskellige udviklingstendenser i det danske idrætsliv. DBU beskriver Fodbold Fitness som fodbold på en ”sportslig og organisatorisk helt ny måde, der bryder med den traditionelle organisering, administration og medlemsstruktur”. Resultaterne af analysen viser, at Fodbold Fitness bryder med fritidsfodboldens sportslige form, men ikke med den organisatoriske form. Dette udfordres i artiklens diskussion, hvor det afslutningsvist konkluderes, at graden af brud afhænger af den enkelte klubs måde at forvalte Fodbold Fitness på.

Forfatterbiografier

Søren Bennike, Dansk Boldspil Union

SØREN BENNIKE er Projektleder for ‘Forskning og Viden’ i Dansk Boldspil Union. Her sikrer han indsamling af relevant viden samt involvering og udbytte af forskningsprojekter med fodbold som omdrejningspunkt. Han er tidligere forsker på Institut for Idræt og Ernæring og Center for Holdspil og Sundhed. I 2016 fik han en Ph.d.-grad i humanistisk og samfundsfaglig idrætsvidenskab ved Institut for Idræt og Ernæring v. Københavns Universitet. Hans primære undervisnings- og forskningsområder knyttede sig idrætspolitik, idrætsorganisationer, implementering og innovation.

Laila Ottesen, Lektor, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet

LAILA OTTESEN er Lektor på Institut for Idræt og Ernæring v. Københavns Universitet. Derudover sidder hun i styregruppen på Center for Holdspil og Sundhed og er President-Elect i European Association for Sociology of Sport. I 1995 fik hun en Ph.d.-grad i Europæisk Etnologi v. Københavns Universitet. Hendes primære forskningsområder knytter sig til idrætspolitik, idrætsorganisationer, forebyggelse og sundhedsfremme, implementering og innovation. Laila har stor erfaring med undervisning og har vejledt mere end 100 specialestuderende.

Referencer

Bennike, S., Wikman, J. M. & Ottesen, L. (2014a): Fodbold Fitness – Implementeringsstudie. 2013. Center For Holdspil og Sundhed. Institut for Idræt og Ernæring. Københavns Universitet.

Bennike, S., Wikman, J.M., Ottesen, L. (2014b): Football Fitness - a new version of football? A concept for adult players in Danish football clubs. Scand J Med Sci Sports 2014: 24 (suppl. 1): 138-146. DOI:10.1111/sms.12276

Bennike, S. (2016). Fodbold Fitness – implementeringen af en ny fodboldkultur. PH.D. Afhandling. University of Copenhagen. Faculty of Science. SL grafik, Frederiksberg C, Denmark.

Bennike, S. & Ottesen, L. (2016). How does interorganisational implementation behavior challenge the success of Football Fitness? European Journal for Sport and Society, 13:1, 19-37. DOI: 10.1080/16138171.2016.1153879

Bennike, S., Ottesen, L., Grønlund, K.R., Krustrup, B. & Midtgaard, J. (2019a). The implementation of Football Fitness. Accepted.

Bennike, S., Storm, R., Wikman, J.M. & Ottesen, L. (2019b). The Organisation of Club Football in Denmark – A contemporary Profile. Accepted for publication in Soccer & Society.

Bergsgaard, N. A., Houlihan, B., Mangset, P., Nødland, S. I. & Rommetvedt, H. (2007): Sport Policy – A comparative Analysis of Stability and Change. B.H. Oxford.

Bloyce, D. & Smith, A. (2010). Sport policy and development – an introduction. Wiltshire: Routledge.

Campbell, J.L. (2004): Institutional Change and Globalization. Woodstock, Oxfordshire: Princeton University Press. CHS, 2013: Seminar om fodbold og sundhed. https://www.holdspil.ku.dk/arrangementer/2013/seminar-fodbold-fitness/

Creswell, J.W. (2007): Qualitative Inquiry & Research – Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks: Sage publications, Inc.

DBU(a): Pressemeddelelse: Fodbold som fitness. (2010)

DBU(b): Fodbold Fitness (motionsfodbold). (internt dokument) (2010)

DBU(c): Fodbold Fitness – Din sunde og fleksible mulighed. (2011)

DBU(d): PASSION, UDVIKLING, FÆLLESSKAB – Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold til 2015. (2010)

DBU (2014): Millioner til motionsfodbold for voksne. https://www.dbu.dk/nyheder/2014/februar/millioner-til-motionsfodbold-for-voksne/

European Commission (2014): Sport and Physical Activity. Conducted by TNS Opinion & Social.

Lamprecht, M., Fischer, A., & Stamm, H. (2014): Sport Schweiz 2014: Sportaktivität und Sportinteresse der Schweizer Bevölkerung. Observatorium Sport und Bewegung Schweiz c/o Lamprecht & Stamm Sozialforschung und Beratung AG.

Fahlén, J., Eliasson, I. & Wikman, K. (2015): Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden. International Journal of Sport Policy and Politics, 7:3, 391-406. DOI:10.1080/19406940.2014.925954

Fodboldfabrikken (2019): https://fodboldfabrikken.dk/vaelgcenter

Forum for Idræt (2011): Idræt og velfærdspolitik. 01. 2011. Red. Ottesen, L., & Jakobsen, P. J., Forum for idræt, historie & samfund.

Gammelsæter, H. & Senaux, B. (2011): The Organisation and Governance of Top Football Across Europe – An Institutional Perspective. Routledge, Taylor & Francis Group. New York, 2011.

Grønkjær, A. & Olsen, D. H. (2007): Fodbold, fair play og forretning – Dansk klubfodbolds historie. Turbine Forlaget, Århus.

Houlihan, B. (2005): Public Sector Sport Policy. Developing a Framework for Analysis. International review for the sociology of sport, 40/2(2005) 163-185. DOI:10.1177/1012690205057193

Idan (2010): Over blik – Nyt fra Idan, Nr. 31, Juni 2010. http://www.idan.dk/media/%7BAB95E57F-BB92-42C0-83A5-331E2288627E%7D/Nyhedsbrev31.pdf

Karp, S., Fahlén, J. & Löfgren, K. (2014): More of the same instead of qualitative leaps: A study of inertia in the Swedish sports system. European Journal for Sport and Society 2014, 11 (3), 301-320. DOI:10.1080/16138171.2014.11687946

Lamprecht, M., Fischer, A., & Stamm, H. (2014): Sport Schweiz 2014: Sportaktivität und Sportinteresse der Schweizer Bevölkerung [Sport Switzerland 2014: Sport activity and sport interest of the Swiss population]. Observatorium Sport und Bewegung Schweiz c/o Lamprecht & Stamm Sozialforschung und Beratung AG.

Laub, T.B. (2013): Danskernes motions- og sportsvaner 2011. Idrættens Analyseinstitut.

Lynggaard, K. (2010): Dokumentanalyse. I: Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) Kvalitative Metoder – En Grundbog. Hans Reitzels Forlag. Viborg.

Mahoney, J. (2000): Path Dependence in Historical Sociology. Theory and society, 29(4), 507-548

Nichols, G. & James, M. (2008): One size does not fit all: implications of sports club diversity for their effectiveness as a policy tool and for government support. Managing Leisure, 13:2, 104-114. DOI:10.1080/13606710801933461

Ottesen, L., Bennike, S. & Thing, L.F. (2017). The emergence of the Danish Football Fitness concept. Proceedings of the 8th World Congress on Science and Football.

Pedersen, L.K.; Ottesen, L.S.; Thing, L.F. (2019). Football Fitness as a meaningful male activity. International Review for the Sociology of Sport. Under review.

Pilgaard, M. & Rask, S. (2016) Danskernes motions- og sportsvaner 2016. Idrættens Analyseinstitut. Scheerder, J., Vandermeerschen, H., Van Tuyckom, C., Breedveld, K., & Vos, S. (2011). Understanding the game: Sport participation in Europe. Facts, reflections and recommendations (Sport Policy & Management 10). Leuven, Belgium: Katho lieke Universiteit Leuven.

Tiessen-Raaphorst, A. & van den Dool, R. (2015): Sportdeelname [Sport participation]. In Tiessen- Raaphorst (ed.) Rapportage Sport 2014 [Sport Report 2014]. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research.

SJMS (2010): Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, volume 20, supplement 1, April 2010: Football for Health – Prevention of Risk Factors for Non-communicable Diseases.

Skille, E. (2008): Understanding Sport Clubs as Sport Policy Implementers – A theoretical Framework for the Analysis of the Implementation of Central Sport Policy through Local and Voluntary Sport Organizations. International Review for the sociology of Sport 43(2) 181-200. DOI:10.1177/1012690208096035

Skille, E. Å. (2011): The conventions of sport clubs: enabling and constraining the implementation of social goods through sport. Sport, Education and Society, 16:2, 241-253. DOI:10.1080/13573322.2011.540430

Sydow, J., Schreyögg, G. & Koch, J. (2005): Organizational Paths: Path Dependency and Beyond. 21st. EGOS Colloquium, June 30- July 2, 2005, Berlin, Germany.

Thing, L.F. & Ottesen, L. (2013). Young people’s perspectives on health, risks and physical activity in a Danish secondary school. Health, Risk & Society, 2013. DOI:10.1080/1369

2013.802294

Thing, L.F., Hybholt, M.G., Jensen, A.L. & Ottesen, L.S. 2016. Constraining and enabling possibilities for the management of leisure time for women. Annals of Leisure Research.

DOI:10.1080/11745398.2016.1178153

Thing, L.F.; Ottesen, L.S. (2018). ’Football Fitness’: – A quest for excitement or a leisure routinisation (chapter 4)? In: Figurational Research in Sport, Leisure and Health, Edited by Dominic Malcolm and Philippa Velija. Routledge.

Thing, L.F.; Hybholt, M.G.; Jensen, A.L.; Ottesen, L.S. (2019). ‘Football Fitness for the sake of one’s health? – The perspectives of female players’. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health. DOI:10.1080/2159676X.2019.1595106

Tiessen-Raaphorst, A., & van den Dool, R. (2015). Sportdeelname [Sport participation]. In Tiessen- Raaphorst (ed.) Rapportage Sport 2014 [Sport Report 2014]. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research.

Vail, S.E. (2007): Community Development and Sport Participation. Journal of Sport Management, 21, 571-596. DOI:10.1123/jsm.21.4.571

Downloads

Publiceret

2019-06-06

Citation/Eksport

Bennike, S., & Ottesen, L. (2019). Fodbold Fitness: Mere af det samme eller et brud med fritidsfodboldens sti?. Forum for Idræt, 34(1), 72–89. https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.117042

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt