Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi?

Forfattere

  • Peter Forsberg, Ph.d.-stipendiat Idrættens Analyseinstitut & SDU
  • Evald Bundgård Iversen, Lektor Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.114999

Nøgleord:

Idrætsanlæg, Faciliteter, Ledelse, Offentlig værdi

Resumé

Denne artikel undersøger otte ledere af idrætsanlægs skabelse af offentlig værdi med baggrund i Ledelseskommissionens anbefaling om, at offentlige velfærdsinstitutioner skal sætte borgerne først og skabe værdi for hele lokalsamfundet. Artiklen anvender Moore’s (1995) teori om offentlig værdiskabelse til at undersøge, hvordan lederne i anlæggene italesætter anlæggets vision om værdiskabelse, samt hvilke handlinger lederne tager for at nærme sig visionen. Artiklen viser, at lederne har intentioner om at skabe værdi for idrætsforeninger og borgere bredt set, men at lederne operationelt fokuserer på idrætsforeningerne. Intentionerne om også at have fokus på borgere bredt set, fortaber sig i de daglige driftsopgaver.

Referencer

Alford, J., & Flynn, J. O. (2009). Making Sense of Public Value : Concepts, Critiques and Emergent Meanings. International Journal of Public Administration, 32(3–4), 171–191. https://doi.org/10.1080/01900690902732731

Andersen, L. B., Andersen, S. C., & Pallesen, T. (2016). Forskning i ledelseseffekter på borgernes udbytte af de offentlige ydelser: styrker, svagheder og fremtidige perspektiver. Politica, 48(2), 113–134.

Andersen, L. B., Jakobsen, M. L., Serritzlew, S., & Pallesen, T. (2010). Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Aarhus: ViaSystime.

Bozeman, B. (1984). Dimensions of “publicness”: An approach to public organization theory. In B. Bozeman & J. Straussman (Eds.), New directions in public administration. Monterey, CA: Brooks/Cole.

Bro, L. L. (2016). Små , store eller måske rettere mellemstore organisationer ? En undersøgelse af sammenhængen mellem ledelsesspænd , ledelsesidentitet og brugen af transformationsledelse i danske daginstitutioner. Politica, 48(2), 158–178.

Danmarks Statistik. (2017). Idrættens økonomi. Data hentet fra Danmarks Statistiks Statistikbank, d. 25.02, 2019.

Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219–245.

Forsberg, P., & Iversen, E. B. (2019). The Influence of Voluntary Sports Clubs on the Management of Community Sports Facilities in Denmark. International Journal of Sport Policy and Politics. https://doi.org/10.1080/19406940.2019.1595699

Forsberg, P., Iversen, E. B., & Høyer-Kruse, J. (2017). Organisering, styring og ledelse af idrætsfaciliteter i Danmark. København: Idrættens Analyseinstitut. https://idan.dk/vidensbank/udgivelser/organisering-styring-og-ledelse-af-idraetsanlaeg-i-danmark/ee02b5e0-4586-4322-9bee-a8180093fbc2

Gerring, J. (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for? American Political Science Review, 98(2), 341–354.

Greve, C. (2009). Strategisk offentlig ledelse set ud fra Moores teori om offentlig værdiskabelse. Tidsskriftet Politik, 12(2), 32–40.

Høyer-Kruse, J., Iversen, E. B., & Forsberg, P. (2017). Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet. https://idan.dk/vidensbank/udgivelser/idraetsanlaegs-benyttelse-og-brugernes-tilfredshed/bac7cc5a-140b-4ea6-87e6-a81f00a1ff52

Ibsen, B. (2011). Kommunalreformens betydning for kommunernes idrætspolitik. Økonomi & Politik, 2, 42–51.

Ibsen, B., Nichols, G., & Østerlund, K. (2016). Sports Clubs Policies in Europe. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Hentet fra https://idan.dk/vidensbank/udgivelser/sports-club-policies-in-europe-a-comparison-of-the-public-policy-context-and-historical-origins-of-sports-clubs-across-ten-european-countries/af8c1b86-52a3-4ef0-b6f0-a7d600e6611d

Iversen, E. B. (2015). Public Management of Private Non-Profit Sports Halls. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Hentet fra https://idan.dk/vidensbank/udgivelser/public-management-of-private-nonprofit-sports-halls/368ef129-bbd2-4333-9a7e-a51000c32145

Iversen, E. B. (2017). Does size matter when public management tools meet (the voluntary) reality in sports facilities? World Leisure Journal, 59(1), 54–69. https://doi.org/10.1080/16078055.2016.1277612

Iversen, E. B. (2018). Public Management of Sports Facilities in times of austerity. International Journal of Sport Policy and Politics, 10(1), 79–94. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2018.1426621?journalCode=risp20

Iversen, E. B., & Forsberg, P. (2014). Mål eller kaos? - Muligheder og begrænsninger i at indføre performance management i danske idrætsfaciliteter. Forum for Idræt, 30(1), 36. https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/31969/29402

Klausen, K. K. (2006). Institutionsledelse - ledere, mellemledere og sjakbajser i det offentlige. L&R Business.

Klausen, K. K., Michelsen, J., & Nielsen, D. M. (2011). Den decentrale leder. København.

Kulturministeriet. (2014a). Udredning af idrættens økonomi og struktur. Analyse. København: Kulturministeriet.

Ledelseskommissionen. (2018). Sæt borgerne først. København: Ledelseskommsissionen. https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_rapport.pdf

Michelsen la Cour, A. (2013). Casestudiet. In L. F. Thing & L. Ottesen (Eds.), Metoder i idrætsforskning (1. udgave, s. 190–206). København: Munksgaard.

Miles, M. B., & Hubermann, M. (1994). Qualitative Data Analysis (Second). Thousand Oaks: Sage Publications.

Moore, M. H. (1995). Creating public value, strategic management in government. Cambridge: Harvard University Press.

Moore, M. H. (2000). Managing for Value : Organizational Strategy in For-Profit , Nonprofit, and Governmental Organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 75–78.

Moore, M. H. (2013). Recognizing Public Value. Cambridge: Harvard University Press.

Pedersen, A. R., & Renard, C. C. (2017). Introduktion. In C. Renard & A. R. Pedersen (Eds.), Når ledere skaber offentlig værdi . Seks fortællinger fra samfundets maskinrum. Nyt fra samfundsvidenskaberne.

Pors, N. O. (2005). Mellem identitet og legitimitet. Forandringer, kultur og ledelse i danske folkebiblioteker. København.

Pors, N. O. (2010). Citizen services and public libraries : an analysis of a new service in Danish public libraries. New Libary World, 111(7/8), 253–272. DOI: https://doi.

org/10.1108/03074801011059902

Regeringen. (2017). Kommissorium for ledelseskommissionen. København: Regeringen. https://ledelseskom.dk/sites/ledelseskom.dk/files/media/documents/kommissorium_ledelseskommissionen.pdf

Rhodes, R. A. W., & Wanna, J. (2007). The Limits to Public Value, or Rescuing Responsible Government from the Platonic Guardians. The Australian Journal of Public Administration, 66(4), 406–421. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00553.x

Rhodes, R. A. W., & Wanna, J. (2008). Stairways to Heaven: A Reply to Alford. The Australian Journal of Public Administration, 67(3), 367–370. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2008.00594.x

Rhodes, R. A. W., & Wanna, J. (2009). Bringing the Politics Back in: Public Value in Westminister Parliamentary Government. Public Administration, 87(2), 161–183. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01763.x

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage Publications.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research. Design and Method (5th ed.). London: SAGE.

Downloads

Publiceret

2019-06-06

Citation/Eksport

Forsberg, P., & Iversen, E. B. (2019). Skaber ledere af idrætsanlæg offentlig værdi?. Forum for Idræt, 34(1), 48–71. https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.114999

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt