Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser?

En kvantitativ undersøgelse af tilfredsheden med kommunens idrætsfaciliteter blandt københavnske idrætsforeninger

  • Tanja Ritt Vestergaard, Cand.Scient.
  • Line Damkjær Kruse, Cand.Scient.
  • Karsten Elmose-Østerlund, Lektor Syddansk Universitet
Nøgleord: Idræt, Foreninger, København

Resumé

Københavns Kommune er den danske kommune, der har den dårligste dækning af idrætsfaciliteter. Denne artikel undersøger, med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt 350 københavnske idrætsforeninger, tilfredsheden med idrætsfaciliteterne, herunder om foreningerne oplever, at deres behov for faciliteter bliver dækket.

Forfatterbiografier

Tanja Ritt Vestergaard, Cand.Scient.

Cand.scient. i Idræt og Sundhed (2018) ved Syddansk Universitet. Mine primære interesseområder er idræt og fysisk aktivitet med fokus på mennesker med særlige behov og gerne i en foreningsrelateret kontekst.

Line Damkjær Kruse, Cand.Scient.

Cand.scient. i Idræt og Sundhed (2018) ved Syddansk Universitet. Mine primære interesseområder er foreningsorienteret idræt, og udvikling af idrætstilbud, som understøtter foreningsidrætten.

Karsten Elmose-Østerlund, Lektor, Syddansk Universitet

Lektor, Ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet. Mine primære forskningsinteresser er den foreningsorganiserede idræt, civilsamfundet, frivilligt arbejde og relaterede emner. Min ph.d. undersøgte foreningsidrættens sociale kvaliteter, og senest har jeg været projektleder for en undersøgelse af social integration og frivillighed i idrætsforeninger i ti europæiske lande.

Referencer

Borch, M., Fester, M., Kirkegaard, K.L., Gottlieb, P., & Gudnitz, J. (2013). Idrætsforeninger i Danmark – rammer og vilkår. Brøndby: Danmarks Idrætsforbund. Hentet fra: https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/analyser/kommuner/idraetsforeninger_i_danmark

Eime, R.M., Harvey, J., Charity, M.J., Casey, M., Westerbeek, H., & Payne, W.R. (2017). The relationship of sport participation to provision of sports facilities and socioeconomic status: a geographical analysis. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 41(3), 248-255. doi: 10.1111/1753-6405.12647

Elmose-Østerlund, K. & Iversen, E. B. (2019). Do public subsidies and facility coverage matter for voluntary sports clubs? Sport Management Review. doi: 10.1016/j.smr.2019.03.007

Elmose-Østerlund, K., Pedersen, M.R.L, & Ibsen, B. (2017). Foreningsidrætten anno 2015 – status og udviklingstendenser. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU. Hentet fra: http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_isc/nyt_cisc/foreningsidraetten

Eskelund, Klaus (2017). Den Københavnske Idræt. København: Københavns Kommune. Fester, M. (2017). Idrætsforeningernes rammer og vilkår 2017. Brøndby: Danmarks Idrætsforbund. Hentet fra: Hentet fra: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/18069996-23413314-1.pdf.

Finderup, A. (2018). Idrætten og Vanløse – en borgerundersøgelse om idræt og motion i Vanløse. Vanløse: Vanløse Lokaludvalg. Hentet fra: http://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2018/01/Idrætten-Vanløse.pdf

Fowler, F. J. (2012). Survey research methods. Thousand Oaks, California: Sage. 5. udgave.

Hallmann, K., Wicker, P., Breuer, C., & Schüttoff, U. (2011). Interdependency of sport supply and sport demand in German metropolitan and medium-sized municipalities–findings from multi-level analyses. European Journal for Sport and Society, 8(1-2), 65-84. doi: 10.1080/16138171.2011.11687870

Hallmann, K., Wicker, P., Breuer, C., & Schönherr, L. (2012). Understanding the importance of sport infrastructure for participation in different sports - findings from multi-level modeling. European Sport Management Quarterly, 12(5), 525-544. doi: 10.1080/16184742.2012.687756

Ibsen, B. (1996). Det offentlige og idrætten. I E. Trangbæk, J. Hansen, & N.K. Nielsen (red.), Dansk idrætsliv 2: Velfærd og fritid (pp. 111-130). Viborg: Olesen Offset.

Ibsen, B. (2006). Dansk idrætspolitik. Mellem frivillighed og styring. København: Idrættens Analyseinstitut. Hentet fra: http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/dansk-idraetspolitik/2ca7c7c7-29a1-4d8f-b7d3-97af00c0618d

Ibsen, B. et al. (2016). Sports club policies in Europe. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU. Hentet fra: http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_isc/forskningsprojekter/sivsce/sivsce_publications

Kirkegaard, K. L. (2018). State of the City. Hvordan udvikler vi idrætten i hovedstadsområdet? København: DGI Storkøbenhavn. Hentet fra: http://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/state-of-the-city

Københavns Kommune (2013). Københavnernes kulturvaner. Københavns Kommune. https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/daf2aec4-5b43-476f-8e15-6ea17ccaa115/f7fc9fbc-c0fb-4f5e-af81-738dbed8d273/Attachments/10365294-10143869-5.PDF

Københavns Kommune (2017). Fakta ark befolkning efter bydel 1.1.2017. København: Økonomiforvaltningen. Hentet fra: https://www.kk.dk/sites/default/files/befolkning_efter_bydel_og_areal_2018.pdf

Laub, T. B. (2012). Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten. København: Idrættens Analyseinstitut.

Laub, T. B. (2013). Danskernes motions- og sportsvaner 2011. København: Idrættens Analyseinstitut.

Laursen, A. H. & Sørensen, M. (2012). Undersøgelse af brug og tilfredshed på Københavns Kommunes biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Olsen, H. (2006). Guide til gode spørgeskemaer. København: Socialforskningsinstituttet.

O’Reilly, N., Berger, I. E., Hernandez, T., Parent, M. M., & Séguin, B. (2015). Urban sportscapes: An environmental deterministic perspective on the management of youth sport participation. Sport Management Review, 18(2), 291-307. doi: 10.1016/j.smr.2014.07.003.

Petersen, E. N. & Schaffalitzky De Muckadell, C. (2014). Videnskabsteori – lærebog for sundhedsprofessionelle. København: Gads Forlag.

Pilgaard, M. & Nielsen, C. G. (2017). Idræt i danske kommuner – betydningen af facilitetsdækning og kommunale udgifter til idræt for foreningsdeltagelsen. København:

Idrættens Analyseinstitut. Hentet fra: http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/idraet-i-danske-kommuner-arbejdspapir/c5d9c521-8d36-41aa-8352-a8d90096516d

Slack, T. & Parent, M. M. (2006). Understanding sport organizations. The application of organization theory. Champaign, IL: Human Kinetics.

Storm, R. K. & Rask, S. (2017). Det Københavnske Idrætsliv – en vidensoversigt. København: Idrættens Analyseinstitut. Hentet fra: http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/det-koebenhavnske-idraetsliv-en-vidensoversigt/792dbe8e-ab19-4f4b-b0a1-a7c-900785bed

Thøgersen, M. og Iversen, E.B. (2014). Den kommunale støtte til idrætsforeninger. I Eskelund, K. og Skovgaard, T. (red.). Samfundets idræt (pp. 57-98). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Toft, J. & Jensen, S.P. (2017). Idrætsfaciliteter i Danmark 2017. København: Idrættens Analyseinstitut. Hentet fra: http://www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/idraetsfaciliteter-i-danmark-2017-noegletal-fra-facilitetsdatabasendk/3c40793b-4288-4f33-a330-a811009d6daf

Wicker, P., Hallmann, K., & Breuer, C. (2013). Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence from multi-level models. Sport Management Review, 16(1), 54-67. doi: 10.1016/j.smr.2012.05.001

Publiceret
2019-06-09
Citation/Eksport
Vestergaard, T., Kruse, L., & Elmose-Østerlund, K. (2019). Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser?. Forum for Idræt, 34(1), 1-25. https://doi.org/10.7146/ffi.v34i1.114718
Sektion
Forum for Idræt - Generelt