At skabe nye kropslige fortællinger

Om læringsmulighederne forbundet med korte danseforløb i skolen

Forfattere

  • Malene Nørup Mortensen University of Southern Denmark
  • Susanne Ravn University of Southern Denmark

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.109160

Resumé

Artiklens formål er at undersøge, hvilke læringsmuligheder der er forbundet med, at eleverne møder de kreative danseaktiviteter sammen med en professionel danseformidler et par timer en enkelt dag. Beskrivelser og analyser er funderet i et flerstedet feltarbejde og inkluderer observationer, uformelle og formelle interviews. Otte forskellige skoleklasser på tre forskellige skoler i Nordjylland, DK samt to danseformidlere indgår i studiet.

Forfatterbiografier

Malene Nørup Mortensen, University of Southern Denmark

Malene Nørup Mortensen færdiggjorde sin kandidat i idræt og sundhed ved Syddansk Universitet i 2016. Specialeprojektet, der ligger til grund for artiklen her, udgjorde en central del af evalueringen af det landsdækkende 3-årige projekt Ta’ fat om dansen, Dansehallerne, Dk. Hendes primære interesseområder er: idræt og bevægelse i skolen, idrætspædagogik, læring og forandring gennem kroppen samt kvalitative forskningsmetoder.

Susanne Ravn, University of Southern Denmark

er lektor og forskningsleder for forskningsenheden Bevægelse, Kultur og Samfund ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Hendes forskning er centreret om at undersøge og præcisere kropslig oplevelse, erfaring og erkendelse forbundet med forskellige bevægelsespraksisser – specielt dans. Ravn beskæftiger sig i denne sammenhæng med de interdisciplinære metodologiske udfordringer forbundet med at anvende fænomenologisk tænkning i analysen af bevægelses-praksisserne. Hun er forfatter og redaktør af adskillige bøger og har publiceret i tidsskrifter relateret til fænomenologi, dance, sport og sociologi. Hun har
ledet evalueringsprojektet af ”Ta fat om dansen” (2015-2017). Ravn har været formand for NOFOD og del af ’the executive board’ i SDHS.

Referencer

Amado D., Villar F., Leo F., Oliva D., Sa ́nchez-Miguel P., Garci á-Calvo T., (2014). Effect of Effect of a Multi- Dimensional Intervention Programme on the Motivation of Physical Education Students, PLoS one, Vol 9, Issue 1. DOI:10.1371/journal.pone.0085275

Amit, V., (2000). Introduction. I Amit, V. (red.): Constructing the Field, London & New York: Routledge: 1-18.

Atkinson, P. & Hammersley M. (2007). Ethnography – Principles in practice. 3. Udgave. New York. Routledge.

Braun, V., Clarke, V. og Weate, P., (2016). “Using thematic analysis in sports and exercise research.” I Smith, B. og Sparkes, A. (red.): Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise: 191-205. doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Brouillette, L. & Greenfader, C. (2013). “Skills of English learners through dramatization and movement”. The Reading Teacher. Vol. 67 Issue 3. DOI:10.1002/TRTR.1192

Brouillette, L., Irvine, C., Childress, N., Evans, K., Hinga, B., Irvine, F., Farkas, G. (2014). “Increasing Engagement and Oral Language Skills of ELLs through the Arts in the Primary Grades.” Journal for Learning through the Arts. 10(1). https://escholarship.org/uc/item/8573z1fm

Bruner, J. (1999). Mening i handling. Oversat af: Hedin H. Forlaget Klim.

Bruner, J. (2004). Uddannelseskulturen. (1998) Oversat af Søgaard S. København. Hans Reitzels Forlag.

Bruun-Kristensen, L. (2007). Dansens vej frem i skole og institution. I: Ravn S., Nielsen S. C., Herskind M., Regnarsson, I. (red.). Tidsskrift for Dans i uddannelse, Tema : Dans i
uddannelse. Forlaget Bavnebanke: 35-40.

Fock, E. & Vedel, Karen (2007). Dans på skemaet: fra udviklingsprojekt til kulturpolitisk strategi – uddrag af evalueringsrapport. I: Ravn S., Nielsen S. C., Herskind M., Regnarsson, I. (red.). Tidsskrift for Dans i uddannelse, Tema : Dans i uddannelse. Forlaget Bavnebanke: 19-34.

Giguere, M. (2006). “Thinking as They Create – Do Children have Similar Experiences in Dance and in Language Arts?” Journal of Dance Education. Vol. 6, No. 2. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15290824.2006.10387311

Halkier, B. (2015). Fokusgrupper. I Brinkmann, S. og Tanggaard L. (red.): Kvalitative metoder – en grundbog, København: Hans Reitzels forlag: 137-152.

Herskind, M. (2007). Dans for små fødder. I. (red.). Tidsskrift for Dans i uddannelse, Tema: Dans i uddannelse. Forlaget Bavnebanke: 91-102.

Hoff, M. (2005). Kroppens larmende tavshed. I Ravn, S.: Bevægelse – om dans, krop og læring. Odense: Syddansk universitetsforlag: 34-44.

Illeris, K. (2007). Læring. 2. Udgave. Frederiksberg C., Roskilde Universitetsforlag.

Jensen, J. (2011). Rapport for Aktionsforskningsprojektet. Dans i skolen. Dansens æstetiske-demokratiske dannelsespotentiale. Aarhus Kommune, Børn og Unge. VIA University College. Videnscenter for Børn og Unges Kultur. https://www.ucviden.dk/ws/files/10463211/Dans_i_skolen_Rapport.pdf

Merleau-Ponty, M. (1962). The Phenomenology of Perception. London and New York: Routledge.

Nielsen, C.S. (2008). Ind i bevægelsen – et performativt fænomenologisk feltstudie om kropslighed, mening og kreativitet i børns læreprocesser i bevægelsesundervisning i skolen. Ph.d. afhandling. Institut for Idræt, Det naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. http://nexs.ku.dk/formidling/udgivelser/phd_afhandlinger-forsvaret/tidligere-ifi-phd-afh/2009/charlotte_svendler_nielsen_phd/aestetiske_oejeblikke/CSN_phd_sikret.pdf

Nielsen, C. S. (2012). The Lived Space of Artistic Primary School Education: The Significance of Embodiment and Vulnerability. I: Ravn S. & Rouhiainen, L. (red.): Dance Spaces Practices of Movement. Odense: University Press of Southern Denmark ́s forlag.

Nielsen, C. S., Wehner, S.K., Herskind, M. (2015). Kvalitativ undersøgelse af Dansematematik-projektet. I: Bugge A., Seelen, J.V., Herskind, M., Nielsen, C.S., Thorsen, A.K., Dam, J., Tarp, J., Sørensen, M. H., Olesen, L.G. og Froberg, C.,: Rapport for Forsøg med Læring i Bevægelse. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. https://astra.dk/sites/default/files/Rapport-%20Forsøg%20med%20læring%20i%20bevægelse.pdf

Kayser-Nielsen, N. (1997). Krop og Kulturanalyser. Odense: Odense Universitetsforlag.

Pedersen, B. (2011). Dans i skolen. I: Grundmotorik. Årg. 7, no. 2. Serie: Dans. Ravn, S. (2007). Indledning. I: Ravn S., Nielsen S. C., Herskind M., Regnarsson, I. (red.). Tidsskrift for Dans i uddannelse, Tema : Dans i uddannelse. Forlaget Bavnebanke: 7-18.

Ravn, S., & Christensen, M. (2014). Listening to the body? How phenomenological insights can be used to explore a golfer’s experience of the physicality of her body. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6(4): 462-477. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2159676X.2013.809378

Smith, B. (2010). Narrative inquiry: ongoing conversations and questions for sport and exercise psychology research. International Review of Sport and Exercise Psychology. Vol. 3. No. 1. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17509840903390937

Smith B. & Sparkes A. (2016). Interviews: qualitative interviewing in the sport and exercise sciences. I B. Smith & A. C. Sparkes (red) Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise. London and New York: Routledge: 103-123.

Smith B. & Sparkes A. (2012). Narrative Analysis in sport and physical culture. I: Young K. & Atkinson M. (red). Qualitative Research on Sport and Physical Culture. Research in the Sociology of Sport, Volume 6.. Bingly, UK: Emerald.

Smith, B. & Sparkes, A.C. (2009). Narrative inquiry in sport and exercise psychology: What can it mean, and why might we do it?. I: Smith B. & Sparkes A.C. (red.) Psychology of Sport and Exercise.. No. 10. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1469029208000058

Sparkes A.C. (1999). Exploring Body Narratives. I: Sport, Education and Society. Vol. 4. No. 1. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1357332990040102
Taschuk, H. (2012). Creative Dance for Secondary School Students: A Foundation for Success. Physical & Health Education Journal. http://connection.ebscohost.com/c/articles/92508553/creative-dance-secondary-school-students-foundation-success

Thorpe, H. (2012). The ethnographic (i)nterview in the sports field: towards a postmodern sensibility. I I. Young, & M. Atkinson (red.): Qualitative Research on Sport and Physical Culture. Bingley: Emerald: 23-50

Thorpe, H. & Olive, R. (2016). Conducting observations in sports and exercise settings. I B. Smith & A. C. Sparkes (red) Routledge Handbook of Qualitative Research in Sport and Exercise. London and New York: Routledge: 124-138.

Vedel, K. (2010). Dans for børn. Pilotstudie af ordningens kunstneriske dimension. For Dansekonsulenterne, Dansens Hus.

Downloads

Publiceret

2018-09-17

Citation/Eksport

Mortensen, M. N., & Ravn, S. (2018). At skabe nye kropslige fortællinger: Om læringsmulighederne forbundet med korte danseforløb i skolen. Forum for Idræt, 33(1), 63–81. https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.109160

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt