Fra Marken til Arenaen

Historien om dansk klubhåndbold med Tvis KFUM som eksempel

Forfattere

  • Hans Henrik Hjermitslev UC Syd

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.109047

Nøgleord:

Håndbold, Forening, Kommercialisering

Resumé

Formålet med denne artikel er at benytte Tvis KFUM som case til at beskrive dele af den generelle udvikling inden for klubhåndbolden i Danmark. Historien om Tvis KFUM er nemlig på mange måder typisk for de ændringer, der har fundet sted i mange succesrige landsby- og KFUM-klubber gennem de sidste 40 år. Klubben er således gået fra at være en lokalt og ideologisk forankret kristen forening til at blive et professionelt aktieselskab med regionalt fokus. Den har samtidig været igennem følelsesladede fusionsprocesser og økonomiske vanskeligheder i denne transformation fra forening til forretning.

Forfatterbiografi

Hans Henrik Hjermitslev, UC Syd

Hans Henrik Hjermitslev er ph.d. i videnskabshistorie fra Aarhus Universitet (2010) og lektor ved Pædagoguddannelsen i Aabenraa og Forskningsprogram for Dagtilbud og Skole, UC SYD, hvor han underviser og forsker i pædagogikkens historie og dansk dannelsestænkning. Han har udgivet en række videnskabelige artikler om grundtvigianisme, folkeoplysning og dannelse og har senest bidraget til Thomas Aastrup Rømer, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.), Uren pædagogik 3 (Klim 2017) og Merethe Roos og Johan Tønnesson (red.), Sann Opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Cappelen Damm 2017).

Referencer

Bak, B. (2014). Tvis KFUM Idræts historie 1942-1982, Tvis Lokalhistorie. Hentet fra: http://kulturelle-samvirke.tvisby.dk/idraet-i-tvis.html.

Bak, B. (2016). Tvis KFUM Idræts historie 1982-2002. Tvis Lokalhistorie. Hentet fra: http://kulturelle-samvirke.tvisby.dk/idraet-i-tvis.html.

Bak, B (2018). Tvis Forsamlingshus og Sognegård 1909-2017. Tvis Lokalhistorie. Hentet fra: http://kulturelle-samvirke.tvisby.dk/pages/webside.asp?articleGuid=196525.

Carlsen, J. & Henriksen, S. (2018). Fodboldens historie i Tvis 1923-2012. Tvis Lokalhistorie. Hentet fra: http://kulturelle-samvirke.tvisby.dk/idraet-i-tvis.html.

Christensen, K.V. (1999). Håndbold i kristendommens tegn. Idrætshistorisk Årbog, 15, 47-69. Hentet fra: https://tidsskrift.dk/forumforidraet/article/view/31758/29195.

Fibiger, L.B. (2018). Grundtvigianisme og Indre Mission i Tvis sogn, Tvis Lokalhistorie. Hentet fra: http://kulturelle-samvirke.tvisby.dk/kirkelige-forhold.html.

Flammen (2013). TTH-fans siger nej til nyt navn. Pressemeddelelse.

Halgaard, Jacob & Bak, Bent (2018). Gymnastikhistorien. Tvis Idrætsforening 1909-1975.

Tvis Lokalhistorie. Hentet fra: http://kulturelle-samvirke.tvisby.dk/idraet-i-tvis.html.

Hjermitslev, H.H. (2000). Tvis KFUM scrapbøger og kampprogrammer 1986-2000. Privatarkiv.

Hjermitslev, H.H. (2016). 20 år med hele Danmarks bondehold. Hentet fra www.flammen.dk/metaflammen/20-aar-med-hele-danmarks-bondehold/.

Idan (2018). Diverse analyser og rapporter om håndbold. Hentet fra: www.idan.dk

Jepsen, A.L. et al. (1993). KFUMs Idrætsforbund i Danmark 1918-1993. Horsens: KFUMs Idrætsforbund i Danmark.

Korsgaard, O. (1997). Kampen om kroppen – Dansk idræts historie gennem 200 år. 3. udg. København: Gyldendal.

Laursen, D.N. (1992). Den organiserede foreningsidræt i Danmark. Den større skriftlige opgave 1991/92. Holstebro Gymnasium og HF-Kursus.

Nielsen, N.K. (2008). Dansk håndbold – Fra topografi til oplevelsesøkonomi. In R.K. Storm & U. Almlund (red.), Dansk håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser (pp. 44-76). Gerlev: Bavnebakke.

Nielsen, N.K. (2010). Krop, topografi og kulturelle transformationer – Dansk håndbold som case. Slagmark, 57, 93-106.

Ryom, L. (2017). Grænseløs lidenskab. En dansk-tysk håndboldhistorie. Byens Forlag.

Storm, R.K. red. (2008). Dansk håndbold – bredde, elite og kommercialiseringens konsekvenser. Gerlev: Bavnebakke.

Storm R.K. & Almlund, U. (2006). Håndboldøkonomi.dk – fra forsamlingshus til forretning. København: Idrættens Analyseinstitut. Hentet fra www.idan.dk/vidensbank/udgivelser/haandboldoekonomidk-fra-forsamlingshus-til-forretning-(rapport)/687598dd-758c-42fd-b33d-97e000e474ce.

Team Tvis Holstebro (2014). Scrapbøger 2000-2014. Team Tvis Holstebros Arkiv.

Team Tvis Holstebro (2016). TTH Holstebro tilpasser navnet. Hentet fra www.tthholstebro.dk/nyheder/tth-holstebro-tilpasser-navnet.

Tvis KFUM Idræt (1991). Tvis KFUM’s håndboldafdeling. Privattryk.

Downloads

Publiceret

2018-02-01

Citation/Eksport

Hjermitslev, H. H. (2018). Fra Marken til Arenaen: Historien om dansk klubhåndbold med Tvis KFUM som eksempel. Forum for Idræt, 33(1), 82–99. https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.109047

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt