Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab?

Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro

Forfattere

  • Knud Ryom Aarhus Universitet, Sektion for Idræt

DOI:

https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.106492

Resumé

I september 2017 færdiggjorde jeg mit Ph.d.-projekt på Center for Holdspil og Sundhed, Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Projektet var et aktionsforskningsinspireret community forløb (Berliner, Høffding & Hakesberg, 2005), hvor et udsat boligområde, forskere, skole, idrætsforeninger, frivillige m.fl., gik sammen om at udvikle nye rammer for lokalområdets unge drenge (12-16 år). De primære deltagere (drengene) var fra et lokalområde, som i den offentlige debat ofte fremhæves i negativ sammenhæng, nemlig unge drenge med migrationsbaggrund fra Mjølnerparken i København.

Forfatterbiografi

Knud Ryom, Aarhus Universitet, Sektion for Idræt

Uddannet cand.scient. i idræt fra Københavns Universitet (2011)
Ph.d. fra Københavns Universitet (2017)
Ansat som postdoc ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Formand for DIFO (Dansk Idrætspsykologisk Forum)
Bestyrelsesmedlem i EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil)
Knud Ryom arbejder også som sportspsykologisk konsulent og fungerer som ekspert
for DGI i relation til idrætspsykologi.

Downloads

Publiceret

2018-07-03

Citation/Eksport

Ryom, K. (2018). Unge, holdspil og medborgerskab: Det dårlige selskab? Et lokalt aktionsforskningsprojekt på Ydre Nørrebro. Forum for Idræt, 33(1), 28–40. https://doi.org/10.7146/ffi.v33i1.106492

Nummer

Sektion

Forum for Idræt - Generelt