Call for papers: Invitation til temanummer om covid-19

2021-01-28

Corona og idræt

Det siges, at man aldrig skal lade en god krise gå til spilde. Derfor har redaktionen for Forum for Idræt taget initiativ til et temanummer om idræt og corona. I skrivende stund er al indendørs idræt, og al udendørs idræt hvor mere end fem personer er samlet ikke tilladt for at hindre udbredelsen af covid-19. En lignende nedlukning af samfundet og herunder idrætten er uden fortilfælde i Danmark. De økonomiske og menneskelige omkostninger er betydelige, og det er blevet fremført, at lukningen af næsten alt organiseret idræt har reduceret idrætsdeltagelsen, det fysiske aktivitetsniveau og de deraf afledte negative følger for sundheden. Vi ved imidlertid ikke ret meget om, hvor meget, hvordan og hvem nedlukningen har påvirket idrætsdeltagelsen, det fysiske aktivitetsniveau, måden vi dyrker idræt på og foreningslivet. Samtidig indeholder den dramatiske nedlukning et analytisk potentiale.

Kulturantropologen Ruth Benedict er kendt for at have sagt, at vi ikke kan se den linse, vi ser verden igennem. Hermed adresserer hun den indbyggede vanskelighed i at få øje på de selvfølgeligheder, indforståetheder og den forkundskab til kulturelle fænomener, der kan gøre os blinde for underlæggende og grundlæggende sammenhænge. I antropologien og kulturanalysen arbejder man med det metodiske dilemma, at man både tilstræber at komme tæt på og skabe nærhed til de fænomener, man studerer, men samtidig stræber efter at skabe en analytisk distance.

Inden for den kulturanalytiske tradition (Ehn og Löfgren, 1982) peges der på, at brydningspunkter, kriser, konflikter, afvigelser og kulturmøder kan vise grænserne for normer, værdier og regler, vi tager for givet i hverdagen. Corona-epidemien og de medfølgende restriktioner er et eksempel på en krise, der aftrivialiserer normaliteten og hjælper os til at få øje på kulturelle mønstre.

Forum for Idræt inviterer derfor forskere, studerende og folk der beskæftiger sig med idræt i praksis til at bidrage med essays og faglige og videnskabelige artikler, der kan belyse forskellige effekter af og erfaringer med corona eller bidrage til nye erkendelser om idræt og bevægelse i lyset af de ekstraordinære vilkår for at dyrke og bevæge kroppen.

Redaktionen ser gerne artikler om og fra forskellige sider af idrætten. Artikler kan eksempelvis tage udgangspunkt i nedenstående stikord.

 • Idrætsundervisning i en Coronatid (folkeskolen, ungdomsuddannelser mv.)
 • Kulturanalytiske erkendelser af Corona-krisens ændrede vilkår for at bruge kroppen
 • Bevægelsesfrihed
 • Outdoor learning – når undervisning og træning foregår udendørs
 • Foreningsidræt under Corona-restriktioner
 • Friluftsaktiviteter
 • Har Corona-restriktionerne lært flere at dyrke idræt på egen hånd?
 • Den offentlige støtte under Corona til den foreningsorganiserede idræt
 • Kommercielle idrætsudbyderes muligheder for at drive forretning
 • Hvor meget, hvordan og hvem har Corona påvirket idrætsdeltagelse og fysisk aktivitet?
 • Spændingen mellem sport som arbejde, kultur, sundhed og fritidsinteresse

 
Tidsplan

 1. marts 2021: Tilkendegivelse af interesse og fremsendelse af abstract
 2. marts 2021: Svar fra redaktionen
 3. august 2021: Deadline for artikler

Ultimo november: Samlet lancering af de artikler, der er offentliggjort i tidsskriftet.

Alle artikler undergår en redaktionel proces, før de publiceres i tidsskriftet. Videnskabelige artikler vurderes af to eksterne fagfæller.

Artikler publiceres løbende i takt med at de er godkendt og færdigredigeret. Artikler der indkommer senere end 1. august kan blive publiceret i tidsskriftet, men kan ikke forvente at indgå i den samlede lancering af temaet.

 

Redaktører af temanummeret er:

Bjarne Ibsen (bibsen@health.sdu.dk) og Jens-Ole Jensen (joj@via.dk)