Fra bildebok til barneteater

– Hvordan barn bidrar til å utvikle en forestilling om flerspråklig samspill

Forfattere

  • Cecilie Dyrkorn Fodstad
  • Lene Helland Rønningen

Nøgleord:

transspråking, barneteater, barn som referansegruppe, devised teater, bildebok

Resumé

Artikkelen følger en devised teaterproduksjon for barn som tar utgangspunkt i en bildebok av Lisa Aisato, En fisk til Luna (2014). I produksjonens forprosjekt benyttes en referansegruppe fra en barnehage bestående av ti barn i alderen 3-6 år. Artikkelen undersøker hvordan samspillet mellom barn og kunstnere i en slik forestillingsprosess kan bidra til forståelse av barns språklige strategier i møte mellom to karakterer som ikke deler samme språk. Vi finner at barnas innspill inkluderer både flerspråklig verbal og non-verbal kommunikasjon. Barnas språklige strategier blir delt inn i fem hovedgrupper bestående av herming, utprøving av ulike ord, forsøk på å snakke et annet språk, forsøk på å lære den andres språk og på å vise hva man mener, i stedet for å benytte verbalspråk. Barnegruppen samlet sett fremmer, slik vi tolker det, transspråklige perspektiver for kommunikasjon. Artikkelen undersøker også hvordan barnas språklige strategier påvirker utviklingen av forestillingen. Her finner vi at barnas forslag påvirker forestillingen på flere nivå; både utviklingen av forestillingens narrativ, det sceniske uttrykket, samt selve forståelsen av det sceniske konseptet.

Downloads

Publiceret

2023-05-16

Citation/Eksport

Fodstad, C. D., & Rønningen, L. H. (2023). Fra bildebok til barneteater: – Hvordan barn bidrar til å utvikle en forestilling om flerspråklig samspill. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 39(67), 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/137358

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)