Om pædagogers rolle i dagtilbuds-børns møde med kulturinstitutionerne

Forfattere

  • Morten Henriksen

Nøgleord:

pædagogens rolle, dannelse, kulturinstitutioner, LegeKunst, dagtilbud

Resumé

Artiklen undersøger, hvordan pædagoger kan understøtte børnehavebørns dannelsesprocesser i mødet med kulturinstitutioner. Der tages udgangspunkt i et feltarbejde i forbindelse med projektet LegeKunst, hvor jeg som forsker indgik samskabende i et samarbejde mellem en børnehave og Musikmuseet under Nationalmuseet. Med afsæt i bl.a. Lars Geer Hammershøjs (2017) forståelse af dannelse, socialisering og opdragelse, analyserer jeg praksisbeskrivelser og refleksionssamtaler med den deltagende pædagog fra forløbet. Artiklen viser, hvordan museet tilbyder muligheder for, at børnene indgår i dannelsesprocesser i mødet med det nye, men også at pædagogen i mange situationer kommer til at indtage en rolle som »ordensmagt« og opdrager, på baggrund af de rammer og aktiviteter som samarbejdet tilbyder, og derfor har sværere ved at understøtte børnenes aktive undersøgelse og deltagelse. Analysen peger også på, hvordan pædagogen i andre situationer får mulighed for at slippe rollen som opdrager og benytter muligheden til mere direkte at understøtte børnenes dannelsesprocesser. Artiklen afsluttes med at åbne diskussionen om, hvordan samarbejdet mellem museum og dagtilbud kan skabe mere rum for sådanne dannelsesprocesser.

Downloads

Publiceret

2023-05-16

Citation/Eksport

Henriksen, M. (2023). Om pædagogers rolle i dagtilbuds-børns møde med kulturinstitutionerne. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 39(67), 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/137356

Nummer

Sektion

Artikler (ikke peer reviewed)