Det danser vi om!

– Mening med dans og kropslige udtryksformer i børnehaven

Forfattere

  • Michael Blume

Nøgleord:

dans, improvisation, leg, meningsfuldhed, participatory sense-making, dagtilbud

Resumé

Denne artikel undersøger, hvordan arbejdet med dans og kropslige udtryksformer kan blive meningsfuldt i en børnehave, der har børn med forskellige etniske oprindelser og en afdeling for børn med særlige behov. Undersøgelsen baserer sig på empirisk materiale fra LegeKunst-forløbet: Det danser vi om! Her har en professionel danser indenfor modern dance og breakdance inspireret børn og personale til at kaste sig ud i det ukendte og lege og improvisere med kropslige udtryksformer. Mikroanalyser af tre dansescener bruges til både at beskrive rammerne indenfor hvilke improvisation og leg kan blive meningsfuldt og til at beskrive meningsskabende processer, når børn, kunstner og pædagoger danser sammen. Teoretisk tages afsæt i en sociologisk forståelse for meningsfuldhed (Antonovsky, 2000) og en fænomenologisk, kognitionsvidenskabelig tilgang til meningsskabelse (De Jaegher & Di Paolo, 2007; Fuchs & De Jaegher, 2009). Analyserne belyser eksemplarisk, at mening er noget der gøres i fællesskab, og at legende, improviserende tilgange til krop og bevægelse indeholder et stærkt potentiale for meningsskabelse. Afslutningsvis diskuteres, hvordan et sådan eksistentielt orienteret perspektiv kan bidrage med nye forståelser for meningsfulhed i det pædagogiske arbejde i krydsfeltet mellem kunst, leg og pædagogik.

Downloads

Publiceret

2023-05-16

Citation/Eksport

Blume, M. (2023). Det danser vi om! – Mening med dans og kropslige udtryksformer i børnehaven. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 39(67), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/137353

Nummer

Sektion

Artikler (ikke peer reviewed)