Samskabelse om leg og litteratur

– Mellem ligeværdighed og kompetenceløft

Forfattere

  • Hjørdis Brandrup Kortbek
  • Helle Hovgaard Jørgensen

Nøgleord:

samskabelse, leg, børnelitteratur, børnekultur, kulturformidling

Resumé

Denne artikel præsenterer en analyse af samskabelse mellem bibliotekarer, pædagoger og børn om nye måder at arbejde med børnelitteratur i børnehaven. Analysen tager udgangspunkt i et samskabelsesforløb i det landsdækkende forsknings- og udviklingsprojekt LegeKunst. Artiklen peger på, at der i LegeKunst optræder et paradoks mellem intentioner om samskabelse i ligeværdige praksisfællesskaber på den ene side, og lokal fortolkning af samskabelse som kompetenceløft til det pædagogiske personale på den anden side. I det konkrete forløb kommer paradokset til udtryk i deltagernes forskellige uudtalte forståelser af leg, samskabelse og børnekultur, hvor pædagoger og bibliotekarer reflekterer over egen praksis, men ikke opnår en fælles forståelse af forhold mellem leg og litteratur. Med afsæt i analysen diskuteres, hvordan det er muligt at arbejde i og med paradokset mellem ligeværdighed og kompetenceløft, når børnelitteratur bliver brugt som afsæt for leg.

Downloads

Publiceret

2023-05-16

Citation/Eksport

Kortbek, H. B., & Jørgensen, H. H. (2023). Samskabelse om leg og litteratur: – Mellem ligeværdighed og kompetenceløft. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 39(67), 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/137352

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)