Fortællekraft og legekraft

– Materialer, aktørskab og lytning i LegeKunst-forløb

Forfattere

  • Helle Hovgaard Jørgensen
  • Mona Pagaard Nielsen

Nøgleord:

leg, fortælling, børns aktørskab, emergent lytning

Resumé

Leg er børns primære praksisform og fortællingen en del af legens råstof. I pædagogisk praksis er der samtidig fokus på børns perspektiver, børns stemmer og børns ’spor’. Her vil vi derfor undersøge, hvordan voksnes viden om leg og legens dialogiske fortællekraft kan styrke børns aktørskab – og omvendt, hvordan børn via deres tilstedeværelse og praksis har indflydelse på og påvirker fortællingen, og hvilke konsekvenser det har for legen, der leges. Med aktionsforskning som metodisk ramme og inspireret af et sociomaterielt perspektiv analyserer vi, hvordan børns aktørskab kommer til udtryk i et konkret samspil mellem de givne materialer, de voksnes rammesætning og børnenes egne handlinger for at komme nærmere på en forståelse af, hvordan børns aktørskab kan bidrage til legekraft og fortællekraft.

Downloads

Publiceret

2023-05-16

Citation/Eksport

Jørgensen, H. H., & Nielsen, M. P. (2023). Fortællekraft og legekraft: – Materialer, aktørskab og lytning i LegeKunst-forløb. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 39(67), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/137350

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)