Mellem orden og kaos

– Når børn går deres egne veje

Forfattere

  • Johan Bundgaard Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/buks.v39i67.137347

Nøgleord:

fantasileg, rammer, orden, kaos

Resumé

 

I denne artikel bliver der med udgangspunkt i forfatterens erfaring fra LegeKunst, undersøgt hvilke nye muligheder for at sanse, eksperimentere, tænke og lege der kan opstå, når børn går deres egne veje. Formålet er, at belyse hvordan æstetiske processer kan åbne op for børns eksperimentering. Analysen viser, at der kan opstå nye forståelser for verden gennem æstetisk eksperimentering og at disse kan blive til fantasileg. Derudover viser artiklen hvordan leg kan udspringe af noget kaotisk, men at børn selv er i stand til at regulere fantasilegen. Leg kan fremstå både ordentlig og kaotisk, men begge dimensioner er vigtige, for det er herigennem børn forstår og udfordrer omverdens krav, hvilket giver mulighed for dannelse.

Publiceret

2023-05-16

Citation/Eksport

Nielsen, J. B. (2023). Mellem orden og kaos: – Når børn går deres egne veje. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 39(67), 12. https://doi.org/10.7146/buks.v39i67.137347

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)