Tidlig Kulturstart

– Impuls og fordybelse i Sønderjylland

Forfattere

  • Kim Jerg
  • Birgitte Boelt

Nøgleord:

tidlig kulturstart, projektledelse, dagtilbud, kunst, kultur med børn

Resumé

Denne artikel handler om at lede et regionalt delprojekt under Tidlig Kulturstart. Forfatterne ser bort fra de konkrete møder mellem børn i dagtilbud, pædagogisk personale og kunst- og kulturformidlere. Omdrejningspunktet har været, hvad som står tilbage, når 17 dagtilbud i de fire deltagende Sønderjyske kommuner skal evaluere projekt Impuls og fordybelse, der blev til med midler fra Tidlig Kulturstart-puljen?

Ved at stille skarpt på nogle af de særlig virkningsfulde greb i håndtering af projektet – set fra styregruppen – gør forfatterne status over den organisatoriske ramme der bandt projekterne sammen i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommune. Det essentielle – børnene og deres møde med kunst og kultur – spiller dermed en mindre rolle.

Der peges navnlig på hvordan vejledning, videndeling og gensidig sparring har været tilrettelagt og realiseret til gavn for de enkelte projekter og som rygstød til at forankre erfaringer i en ny praksis.

Downloads

Publiceret

2022-11-22

Citation/Eksport

Jerg, K., & Boelt, B. (2022). Tidlig Kulturstart: – Impuls og fordybelse i Sønderjylland. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 38(65), 10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/134799

Nummer

Sektion

Artikler (ikke peer reviewed)