Tidlig Kulturstart – et nationalt initiativ for små børns møder med kunst og kultur

Forfattere

  • Mia Nadia Lippert
  • Katrine Andreasen Johnsen

Resumé

Denne formidlingsartikel belyser Tidlig Kulturstart fra Slots- og Kulturstyrelsens perspektiv. Artiklen giver et indblik i Tidlig Kulturstarts baggrund og organisering, ligesom nedslag i styrelsens interviews med de regionale projektledere dels tegner et billede af projektaktørernes forskelligartede udbytte af projektet, dels af de regionale projektlederes perspektiver på Slots-og Kulturstyrelsens rolle som procesfacilitator. Endelig gives der et blik ind i de erfaringer, som Slots- og Kulturstyrelsens medarbejdere selv har gjort sig gennem arbejdet med at facilitere initiativets aktive processtøtte og nationale videndeling.

Downloads

Publiceret

2022-11-22

Citation/Eksport

Lippert, M. N., & Johnsen, K. A. (2022). Tidlig Kulturstart – et nationalt initiativ for små børns møder med kunst og kultur. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 38(65), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/134791

Nummer

Sektion

Artikler (ikke peer reviewed)