Børnehaven Bentesvej – Hr. Ning, Revlementet og andre fortællinger

Forfattere

  • Claus Jensen
  • Lisbeth Saugmann

Nøgleord:

børnehave; selvproduktion; fortælling; historie; dokumentation

Resumé

Børnehavens historie er en ret så væsentlig del af dansk børnekulturhistorie, sådan som den har udfoldet sig over en 50-årig periode. Hvordan gjorde man dengang i 1970’erne, da grundlaget blev skabt for megen nutidig pædagogik med afsæt i børns leg og kreativitet? Kan man fortsat inspireres og lære af, hvad den tids faktiske børn og pædagoger faktisk foretog sig i deres hverdag? Det vil tidsskriftredaktionen mene. Derfor sætter vi i dette og de følgende numre af BUKS spotlight på nogle af de dokumenter, et børnekulturhistorisk arkiv kan indeholde. To forfattere, der i 1970’erne begge var aktive som pædagoger i Børnehaven Bentesvej, Aarhus, dokumenterer og viderebringer nogle af deres oplevelser og erfaringer. Deres fokus vil være på de mange selvproducerede bøger og tekster, de lavede dengang før digitaliseringen satte nye standarder og mulighedsbetingelser for en sådan produktion. De supplerer med en række erindringshistorier om dagliglivet i netop dén børnehave, hvor man gjorde op med tidens trend og læringsfilosofi: den strukturerede pædagogik. 

Referencer

børnehave; selvproduktion; fortælling; historie; dokumentation 

Downloads

Publiceret

2021-04-19

Citation/Eksport

Jensen, C., & Saugmann, L. (2021). Børnehaven Bentesvej – Hr. Ning, Revlementet og andre fortællinger. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 37(64), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/125801

Nummer

Sektion

Artikler (ikke peer reviewed)