Er der censur i dansk børnefilm? – et insiderblik på vilkårene for dansk børnefilmproduktion

Forfattere

  • Marie Rønn
  • Jeppe Vig Find

Nøgleord:

børnefilm; filmcensur; Landet af Glas; børnesyn; vurderingskriterier

Resumé

Artiklen leverer en undersøgelse af nutidig dansk børnefilm, der er kendetegnet ved at være statsligt reguleret og underlagt krav om aldersmærkning. Den giver insiderviden om de mange forventninger, ønsker og krav, de som producenter har oplevet bliver stillet til børnefilm, dels af distributører, biografer, Det Danske Filminstitut (DFI) og Medierådet for Børn og Unge, dels af anmeldere, forældre og ikke mindst børnene selv. Forfatterne eksemplificerer spændingsfeltet ved at beskrive og belyse deres egen 5-årige produktionsproces for filmen Landet af Glas. Gennem diskursanalyse af en lang række dokumenter og interviews fremlægger de, hvilke kvalitetsparametre, der lægges til grund for Medierådets vurderingspraksis. De analyserer de forskellige former for børnesyn, parametre og markedsmekanismer, der gør sig gældende. De stiller spørgsmålet: Hvem i mediebranchen repræsenterer børnene? De viser, at der er i praksis er tale om (selv)censurering og diskuterer de begrundelser for og imod, der bliver givet herfor. Såvel den lovpligtige vurderings-/censurpraksis som det faktiske samspil i filmbranchen har konsekvenser for udviklingen af dansk børnefilm. 

Referencer

børnefilm; filmcensur; Landet af Glas; børnesyn; vurderingskriterier 

Downloads

Publiceret

2021-04-19

Citation/Eksport

Rønn, M., & Find, J. V. (2021). Er der censur i dansk børnefilm? – et insiderblik på vilkårene for dansk børnefilmproduktion. BUKS - Tidsskrift for Børne- &Amp; Ungdomskultur, 37(64), 23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/125800

Nummer

Sektion

Artikler (ikke peer reviewed)