De næste Makerspaces – principper for en fremtidig forandring

  • Kjetil Sandvik Skribent
  • Klaus Thestrup Skribent
Nøgleord: eksperimenterende fællesskaber; åbne laboratorer; makerspaces; leg

Resumé

Vi starter med et udsagn fra os: Leg er en måde at være menneske på i verden, undersøge verden, eksperimentere med den og handle i den, hvad enten man er børn eller voksen eller i grupper, der består af begge dele. Deltagerne i processer, hvor leg er i centrum, og hvor aktiviteterne altid kan være under forandring, kan give dem muligheden for at reflektere over og ændre på deres vilkår. Makerspaces synes at være et godt sted at gøre dette. Med artiklen her peger vi på nogle principper, links og kilder, der kan inspirere et sådant arbejde.

Forfatterbiografier

Kjetil Sandvik, Skribent

Kjetil Sandvik (1964-2018) var lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Han var uddannet dramaturg og havde en ph.d. i computerspil. Hans forskning lå primært indenfor tværmedial strategisk kommunikation, men drejede sig i en årrække også om børn, leg, dannelse og læring især i forhold til digitale medier. Han var i den forbindelse involveret i en række eksperimenterende leg- og læringsprojekter i daginstitutioner, skoler og museer såvel som i en universitetskontekst. Han publicerede en række artikler m.v. om medier og leg, computerspil, leg og læring. En centralt pejlemærke i hans forskning var, hvordan læring kan gøres kreativ og medskabelsesorienteret ved at tænke læringsrum som forskellige typer af makerspaces.

Klaus Thestrup, Skribent

Klaus Thestrup (f. 1959) er lektor ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Han er uddannet socialpædagog og dramaturg. Han har desuden en master i børne- & ungdomskultur og en ph.d. i medieleg. Han har desuden i en årrække undervist i drama på pædagoguddannelsen. Han har skrevet en lang række artikler og kapitler om eksperimenterende fællesskaber, åbne laboratorier og online undervisning igennem fleksible mødepladser i både børnehave og skole som pædagogiske metoder og principper. Han underviser bl.a. på kandidatuddannelsen IT-Didaktisk Design på Aarhus Universitet, hvor langt det meste netop foregår online. Han har sin egen blog og sin egen youtubekanal med selvproducerede videoer, der indeholder eksempler og interviews fra mange års praksisforskning, udviklingsarbejder og undervisning. Han arbejder med at gøre makerspaces globale og undervisningen legende og eksperimenterende.

Publiceret
2019-09-17
Citation/Eksport
Sandvik, K., & Thestrup, K. (2019). De næste Makerspaces – principper for en fremtidig forandring. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 36(63), 14. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115985
Sektion
Artikler (peer reviewed)