Krig, død og ødelæggelse i børns leg – den slags leg, som bekymrer voksne

  • Helle Hovgaard Jørgensen Redaktør og skribent
Nøgleord: leg; våbenleg; børns perspektiver; etnografi

Resumé

I artiklen undersøges børns perspektiver på leg med våben og ’det sjove’ ved computerspillet GTA. Det empiriske materiale stammer fra to forskellige feltarbejder, hvor videonoter, samtaler og interviews med børn i alderen 6-11 år udgør det bearbejdede materiale. Den metateoretiske ramme om artiklen er en sociokulturel forståelse af børn og barndom inspireret af nordisk børnekulturforskning og legeteori. Fokus er på legens praksis, der i lyset af legens tema, som er krig, død og ødelæggelse, fortjener at blive udforsket nærmere, alene af den grund at det kan vække voksnes bekymring, at børn tilsyneladende fascineres af livets dystre sider, når det ’i virkeligheden’ drejer sig om at være med, om at kunne noget, vide noget, om at øve sig, om at fortælle og om at få mod på livet. Og formålet er at få en bredere forståelse for legens kompleksitet.

Forfatterbiografi

Helle Hovgaard Jørgensen, Redaktør og skribent

Helle Hovgaard Jørgensen er ph.d. med afhandlingen Media literacy gennem leg i børnehaveklassen (2018). Hun har været ansat på pædagoguddannelsen i Odense de sidste 11 år og har siden 2012 fungeret som ekstern lektor på Master i Børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU). Hun er mag.art. i Litteraturvidenskab og semiotik og særlig optaget af leg, narrativitet og media literacy og af at undersøge børns perspektiver på deres hverdagsliv.

Publiceret
2019-09-17
Citation/Eksport
Jørgensen, H. (2019). Krig, død og ødelæggelse i børns leg – den slags leg, som bekymrer voksne. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 36(63), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115983
Sektion
Artikler (peer reviewed)