Betingelser for leg i daginstitutioner – med den styrkede læreplan

Forfattere

  • Malene Børgesen Skribent
  • Mikkel Snorre Wilms Boysen Skribent

Nøgleord:

leg; styrket læreplan; dannelse; professionsnarrativ; daginstitution

Resumé

I den styrkede pædagogiske læreplan (2018) fremhæves legens egenværdi, og legen anses som grundlæggende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i daginstitutioner. Med udgangspunkt i den justerede lovgivning er det væsentligt at afdække legens betingelser anno 2018. I denne artikel præsenteres en kvalitativ empirisk undersøgelse med dette fokus, foretaget med pædagogstuderende som medundersøgere. Undersøgelsen er en del af et nyopstartet og eksperimenterende forskningsnetværk, hvor der arbejdes med at kombinere undervisningsaktiviteter og forskning på nye måder. I undersøgelsen genereres data fra 40 dagtilbud, i form af semistrukturerede interviews og deltagerobservationer ud fra et fællesgjort design. Empirien er behandlet gennem processer, hvor de studerende og forskere interagerer omkring udvalgte analysenedslag. I undersøgelsen fremskrives tre primære fund, der kan forstås som dilemmaer eller ’spænd’, der interagerer med hinanden, og som pædagogikken skal håndtere. Disse fund betegnes Orden og Kaos, Leg og rationalisering samt Divergent professionsnarrativ og de diskuteres og perspektiveres yderligere i artiklen.

Forfatterbiografier

Malene Børgesen, Skribent

Malene Børgesen, Adjunkt, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

Mikkel Snorre Wilms Boysen, Skribent

Mikkel Snorre Wilms Boysen, Docent og PhD, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon. E-mail: malb@pha.dk.

Downloads

Publiceret

2019-09-17

Citation/Eksport

Børgesen, M., & Boysen, M. S. W. (2019). Betingelser for leg i daginstitutioner – med den styrkede læreplan. BUKS - Tidsskrift for Børne- &Amp; Ungdomskultur, 36(63), 20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115981

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)