Han slår! – børnehavebørns fortælling om konflikter

  • Bjarke Schjødt Larsen Skribent
  • Herdis Toft Redaktør og skribent
Nøgleord: praksisfortælling; konflikt; emplotment; leg; børneperspektiv

Resumé

Med afsæt i socialkonstruktivistisk og narrativ fortælle- og historieteori undersøges 10 praksisfortællinger om konflikter i børnehaven med fokus på narrativet ’Han slår!’. Undersøgelsen er båret af ideen om, at vi fortæller vores verden frem i samspil, at mening er af relationel karakter, og at børns fortællinger om konflikter kan anskues som led i deres legekulturelle interaktioner. Analysestrategisk set forstås da en bestemt dreng som både et faktisk barn og som en legekulturel figur, der agerer monomytisk som prygelknabe. En sammenstilling og tolkning af de 10 fortællinger viser, hvordan børnene bl.a. gennem emplotment skaber en verdensfortælling om børnehaven, som den pædagogiske medarbejder bliver en del af, men ikke nødvendigvis forstår og derfor heller ikke kan integrere i sine refleksioner-i-handling, men som tegner sig gennem sådanne refleksioner-over-handling, som artiklen præsenterer. Begreberne om krønike- og historieskrivning anvendes for at belyse, hvor vanskeligt det er at bestemme sandhedsværdien af hverdagskonflikter i børnehaven i forhold til parametre som fiktiv/faktisk, krønike/historie, legekulturel/sociokulturel, sandhed/løgn. Hvad foregår der her? er et spørgsmål, der vil blive besvaret forskelligt, afhængigt af hvem vi hver især tilkender retten til at agere som politi, advokat og dommer.

Forfatterbiografier

Bjarke Schjødt Larsen, Skribent

Bjarke Schjødt Larsen er forfatter, foredrags- og kursusholder. Han er cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet og efterfølgende uddannet på Forfatterskolen i børnelitteratur. Desuden har han en mastergrad i børne- og ungdomskultur (MBU) www.bjarkeschjødtlarsen.dk

Herdis Toft, Redaktør og skribent

Herdis Toft er lektor i børne- og ungdomskultur ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Hun er formand for BUKS samt medredaktør af Tidsskrift for børne- og ungdomskultur. Hun er studieleder for masteruddannelsen i Børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser. Hun er desuden forskningsleder for Leg, Kunst & Medier, og hun forsker især i børns legekultur, herunder deres brug af medier, fortællestrategier og demokratiske forhandlingsmåder. www.sdu.dk/ansat/herdistoft

Publiceret
2019-09-17
Citation/Eksport
Larsen, B., & Toft, H. (2019). Han slår! – børnehavebørns fortælling om konflikter. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 36(63), 22. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115980
Sektion
Artikler (peer reviewed)