På sporet af børns perspektiver – børnehavebørns leg med GoPro og iPad i børnehaven

Forfattere

  • Louise Janns Hauge Skribent
  • Helle Hovgaard Jørgensen

Nøgleord:

børns perspektiver; leg; kreativitet; æstetiske processer og digitale medier

Resumé

I artiklen præsenteres to eksempler på, hvordan børns leg og kreative processer kan udforskes ved at inddrage nyere digitale teknologier og børnene selv som medforskere. I det første eksempel undersøges fire børns leg på legepladsen i en dansk børnehave vha. GoPro actionkameraer, som børnene bærer, alt imens de leger i både sandkasse og på rutchebane. Det andet drejer sig om 13 børnehavebørn og to pædagoger, som i en periode over to måneder har arbejdet med åbne værkstedsprocesser, hvor fokus var på betydningen af at følge børns spor i de samskabende æstetiske processer, der fandt sted i værkstedet. Disse undersøgelser blev forestået af den ene af artiklens forfattere, pædagog Louise Janns Hauge, med det formål at udforske legen ved så vidt muligt at nærme sig børns perspektiver. Den pædagogiske praksis tilrettelægges af voksne, og artiklen vil vise, hvordan det er muligt at arbejde med udgangspunkt i børns erfaringer og oplevelser og på den måde være med til at udmønte den ret til leg, både børnekonvention og læreplaner lægger op til. Begge undersøgelser er kvalitative studier, der har fokus rettet mod, hvordan noget siges, gøres og opleves fra aktørernes egne perspektiver, og hvordan digitale medier kan være med til at understøtte inddragelse af børns perspektiver og deltagelsesmuligheder.

Forfatterbiografier

Louise Janns Hauge, Skribent

Louise Janns Hauge har arbejdet som pædagog i 6 år i Vejle Kommune, deraf et år som konstitueret pædagogisk leder. Hun har pædagogisk vejlederuddannelsen, sprogpakken og et diplommodul i pædagogisk udviklingsarbejde. Hun er master i Børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU) med særligt fokus på leg, legekultur, kreativitet, børn og medier. Tidligere har hun været eventfacilitator på Hotel Legoland, salgschef og konstitueret direktør.

Helle Hovgaard Jørgensen

Helle Hovgaard Jørgensen er ph.d. med afhandlingen Media literacy gennem leg i børnehaveklassen (2018). Hun har været ansat på pædagoguddannelsen i Odense de sidste 11 år og har siden 2012 fungeret som ekstern lektor på Master i Børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser (MBU). Hun er mag.art. i Litteraturvidenskab og semiotik og særlig optaget af leg, narrativitet og media literacy og af at undersøge børns perspektiver på deres hverdagsliv.

Downloads

Publiceret

2019-09-17

Citation/Eksport

Hauge, L. J., & Jørgensen, H. H. (2019). På sporet af børns perspektiver – børnehavebørns leg med GoPro og iPad i børnehaven. BUKS - Tidsskrift for Børne- &Amp; Ungdomskultur, 36(63), 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/115979

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)