Leg som ustyrlig deltagelseskultur – eller fortællingen om det demokratiske æsel

Forfattere

  • Herdis Toft Redaktør og skribent

DOI:

https://doi.org/10.7146/buks.v35i62.107341

Nøgleord:

leg; demokrati; deltagelse; ustyrlighed; regler; transgression; Rancière

Resumé

I denne artikel præsenteres den franske filosof Jacques Rancières teoretiske forståelsesramme for det direkte demokrati, og med afsæt heri argumenteres der for, at legekultur som fænomen repræsenterer en »ustyrlig«, deltagelseskultur, der bygger på direkte demokrati og dermed er et livsnødvendigt fundament under vort samfund. Der trækkes tråde fra slogans for det anarkistiske, anti-autoritære oprør i maj 1968 til børns legekultur i dag, og det vises, hvordan regelforhandlinger og -forvandlinger er nøglebegreber for at forstå, hvori forskellen mellem liberalistisk »fri« leg og socialt »forpligtet« fælles leg består. En observation af børnehavebørns kamp om at erobre et legeredskab, en lommelygte, er et eksempel på vekslingen mellem »lodtrækning og listighed« som manøvrer, der benyttes af børnene. Endelig diskuteres den trussel mod leg, som udgøres af dens inddæmning i institutioner som har andre mål for leg end legen selv. 

Forfatterbiografi

Herdis Toft, Redaktør og skribent

Lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Studieleder for Master i børne- og ungdomskultur. Forskningsleder for Leg & Litteratur. Formand for BUKS, Børne- og ungdomskultursammenslutningen, og medredaktør af tidsskriftet. 

Referencer

BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives med støtte fra kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter

Downloads

Publiceret

2018-08-19

Citation/Eksport

Toft, H. (2018). Leg som ustyrlig deltagelseskultur – eller fortællingen om det demokratiske æsel. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), 22. https://doi.org/10.7146/buks.v35i62.107341

Nummer

Sektion

Artikler (peer reviewed)