Legen som fænomen og forskningsoptik – et essay om fortolkning og teori

  • Carsten Jessen Redaktør og skribent
Nøgleord: leg; legeteori; dyb leg; observation; fortolkning; videnskabsteori; tavs viden; Geertz; Gadamer

Resumé

Empirisk observation indebærer altid fortolkning og er aldrig neutral. Når vi observerer andre menneskers handlinger, må vi nødvendigvis trække på bevidste eller tavse antagelser om menneskers motiver. Vi må bruge det, H.G. Gadamer kalder vores »forforståelser« og »for-domme«. Videnskabelige teorier er særlige fortolkninger, der bør have som mål at gøre grundantagelser synlige og bevidste, og videnskabelige diskussioner bør konstant kritisk analysere herskende teorier for skjulte antagelser. Med legen som genstand og med C. Geertz som primært eksempel diskuterer artiklen teorier om leg og fremsætter en teori om leg som handlinger, vi mennesker udfører for at skabe en virkelighedssfære, hvori vi frit kan skabe stemninger. 

Forfatterbiografi

Carsten Jessen, Redaktør og skribent

Emeritus, ph.d., Aarhus Universitet. Formand for International Play Association Danmark. 

Referencer

BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives med støtte fra kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Publiceret
2018-08-19
Citation/Eksport
Jessen, C. (2018). Legen som fænomen og forskningsoptik – et essay om fortolkning og teori. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107340
Sektion
Artikler (ikke peer reviewed)