Stjerneskud – Forskningspixibog om et farligt barn

  • Rikke Toft Nørgaard Skribent
Nøgleord: pixi; computerspil

Resumé

Denne bog er første eksemplar af en genre, Nørgård har kaldt forskningspixibog. Bogen er produceret på baggrund af hendes ph.d. og forskningspublikationer omhandlende computerspil som et håndværk. Forskningspixibogen anvender narrativ etnografi og »evocative writing« til at fremstille forskningspointer. 

Gennem at kondensere et 3-årigt forskningsarbejde til pixibogsstørrelse bliver det muligt at producere forskning på måder, der rækker ud over den traditionelle forskningsartikel eller-bog. Forskningspixibogen er en form, der indeholder samme forskningstyngde som traditionelle forskningsartikler, men forsøger at få alternative forskningsindsigter og -analyser til at træde frem

Forfatterbiografi

Rikke Toft Nørgaard, Skribent

Lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Fagkoordinator for IT-Didaktisk Design. Leder af Forskningsenheden for Educational Design: Thinking & Practice. Formand for Coding Pirates Aarhus. Leder af House of Game//Play. 

Referencer

BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives med støtte fra kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Publiceret
2018-08-18
Citation/Eksport
Nørgaard, R. (2018). Stjerneskud – Forskningspixibog om et farligt barn. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), 18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107336
Sektion
Artikler (peer reviewed)