Familien Robot kommer forbi – robotter som legevæsner og legemedier i børns teknologiske legekultur

  • Mads Bønløkke Pedersen Skribent
  • Rikke Toft Nørgaard Skribent
Nøgleord: robot; teknologi; leg; legekultur; børnehave; teknologisk forestillingskraft; teknologipraksis

Resumé

Begreber som STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Computational Thinking, Digital Dannelse, Teknologiforståelse og ’læring’ om teknologier samt ’lære at’ benytte teknologier er centrale i forhold til forskningen i, indsatserne for og forståelsen af børns teknologipraksis i børnehaver og skoler. Med et forskningsmæssigt afsæt forsøger denne artikel at udvide feltet og forståelsen gennem at anskue børns teknologipraksis dels i en legekulturel optik, dels med et fokus på mellemmenneskelige og humanistiske dimensioner inden for 21st Century Learning Skills. Med udgangspunkt i et 4 måneder langt Design Based Research feltarbejde i 3 børnehaver, udført af Mads Bønløkke Pedersen, ser artiklen på, hvordan forskellige robotter som Ozobot, BlueBot, Dash-and-Dot og Edison ’kommer på besøg’ i børnehaver og bliver til legevæsner og legemedier i børnenes legepraksisser på egen hånd og sammen med pædagoger. I artiklen forstås børnehavens robotkultur som børnenes egen kultur og samtidig undersøges det, hvordan børn og pædagoger gennem etableringen af en sådan kultur opøver og udfolder teknologisk forestillingskraft og deltagende fællesskaber, faciliteret af robotter og teknologisk mod. Gennem artiklen fremskrives et rammeværk for at begribe en sådan legekulturel tilgang til børns teknologipraksis samt en analyse af et feltarbejde, der fremhæver, hvad et sådant rammeværk bidrager med, når vi forsker i og praktiserer teknologiske lege- og lærings-kulturer med børn i børnehaver. 

Forfatterbiografier

Mads Bønløkke Pedersen, Skribent

Play Designer ved Funday Factory. MSc i Digital Design. Bestyrelsesmedlem ved Coding Pirates Aarhus.

Rikke Toft Nørgaard, Skribent

Lektor, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Fagkoordinator for IT-Didaktisk Design. Leder af Forskningsenheden for Educational Design: Thinking & Practice. Formand for Coding Pirates Aarhus. Leder af House of Game//Play. 

Referencer

BUKS Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur udgives med støtte fra kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter
Publiceret
2018-08-18
Citation/Eksport
Pedersen, M., & Nørgaard, R. (2018). Familien Robot kommer forbi – robotter som legevæsner og legemedier i børns teknologiske legekultur. BUKS - Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur, 35(62), 30. Hentet fra https://tidsskrift.dk/buks/article/view/107334
Sektion
Artikler (peer reviewed)