Årg. 3 Nr. 3 (2020): Højresidig hjertetrombe – en potentielt livstruende tilstand - en case report

Højresidig hjertetrombe er en livstruende og underdiagnosticeret tilstand ved tromboemboliske komplikationer.  

Ultralydsundersøgelse af hjertet (FATE) i den akutte fase kan påvise højresidige hjertetromber, og dermed bidrage til hurtig diagnostik og behandling.

Vi præsenterer en case af en 55-årig multimorbid mand med ekkokardiografisk påvist højresidig hjertetrombe, som er yderligere kompliceret af en saddel lungeembolus.

Publiceret: 2021-03-18

Case reports/Kasuistikker