Anvendelsesforpligtet grundforskning på læreruddannelsen

  • Bo Nielson UC Metropol

Resumé

 

Siden 2013 har læreruddannelsen fået pligt til at bedrive forskning og udvikling (FoU) som en del af kerneopgaven. Denne opgave er blevet implementeret på meget forskellige måder på landets læreruddannelser. I denne artikel argumenterer jeg for, at FoU skal balancere et ideal om transformation af praksis gennem udfordringsbasering og løsningsorientering, samtidig med at der skal ydes et substantielt bidrag til forskningsfeltet. FoU skal ligeledes balancere et ideal om praksisnærhed og medinddragelse samtidig med et ønske om generaliserbarhed og skalering. Artiklen afsluttes med en introduktion til interventionsforskningen som et konstruktivt bud på en ramme og struktur, der kan rumme ovenstående fordringer.

 

To be able to differentiate between approaches to teachers’ professional development, Cochran-Smith and Lytle have developed three conceptions of the relationships between teachers’ knowledge and their practice. One of these, Knowledge-of-practice, is the basis for this article, as we use Lesson studies to exemplify the potentials of approaches within this conceptualization. In Japan, Lesson studies are used in all subjects, whereas in the West the approach predominantly is used in Mathematics and with a focus on pedagogical content knowledge. Based on a lesson study case in the subject of Danish, we argue that approaches as lesson study provide teachers the possibility to research and solve teaching problems with a focus simultaneously on pedagogical knowledge and pedagogical content knowledge.

Forfatterbiografi

Bo Nielson, UC Metropol
Forsknings- og udviklingsleder, Ph.d.

Referencer

Berliner, D. C. (2002). Comment: Educational Research:The Hardest Science of All. Educational Researcher, vol. 31, nr. 8. (Doi: https://doi.org/10.3102/0013189X031008018) Biesta, G. J. J. (2007). Why ”what works” won’t work: Evidence-based practice and the democratic deficit in educational research. Educational Theory, vol. 57, nr. 1, s. 1-22. (Doi: 10.1111/j.1741-5446.2006.00241.x) Brewer, J. & Hunter, A. (2006). Foundations of Multimethod Research: Synthesizing styles. London: Sage. (DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781412984294) Dahler-Larsen, P. & Krogstrup, H. K. (2003). Nye veje i evaluering. Århus: Systime. Davies, P. (1999). What is Evidence-based Education? British Journal of Educational Studies, vol. 47, nr. 2, s.108–121. (Doi: 10.1111/1467-8527.00106). Earle, J., Maynard, R., Neild, R. C., Easton, J. Q., Ferrini-Mundy, J., Albro, E., & Winter, S. (2013). Common guidelines for education research and development. Washington, DC: IES, DOE, and NSF. EVA-rapport (2013). Strategier for viden – Første rapport fra projektet om professionshøjskolers og erhvervsakademiers videngrundlag og videnomsætning. København: Danmarks Evalueringsinstitut. EVA-rapport (2017). Forskning og udvikling på professionshøjskolerne som vej til uddannelseskvalitet. København: Danmarks Evalueringsinstitut. Fraser, M. W. & Galinsky M. J. (2010). Steps in Intervention Research: Designing and Developing Social Programs. Research on Social Work Practice, nr. 20, vol 5, s. 459-466. (Doi: https://doi.org/10.1177/1049731509358424) Glasziou, P. & Haynes, B. (2005): The paths from research to improve Health outcomes. ACP Journal Club, nr. 2, Vol. 142, s. A8-A10. (Doi:10.7326/ACPJC-2005-142-2-A08). Greene, J. C: (2007). Mixed Methods in Social Inquiry. San Francisco: John Wiley & Sons. Greve, M. F. (2015). Styrket implementering gennem indsatsteori? I Albers, B., Høgh, H. og Månsson, H. ed. (2015). Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet. Viborg: Dansk Psykologisk Forlag. Halkier, B. (2004). Kan pragmatisme være analytisk? I Pedersen, K. B. & Nielsen, L. D. ed. (2004). Kvalitative metoder: Fra metateori til markarbejde. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Hargreaves, D., H. (1999). Revitalising Educational Research: Lessons from the past and proposals for the future, Cambridge Journal of Education, Vol. 29, nr. 2, s. 239-249 (Doi: 10.1080/0305764990290207). Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge. Helmke, A. (2013). Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet – diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning. Frederikshavn: Dafolo. Joyce, B. R. & Showers, B. 3rd edition (2002). Student achievement through staff development. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development ASCD. Kidd, C. V. (1959). Basic Research – Description versus definition. Science, nr. 13, Vol. 129, Issue 3346, s. 368-371. (DOI: 10.1126/science.129.3346.368). Knott, J. & Wildavsky, A. (1980): If dissemination is the solution, what is the problem? Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, Vol. 1, nr. 4, s. 537-578. (Doi: https://doi.org/10.1177/107554708000100404) Kristensen, T. S. (2005). Intervention studies in occupational epidemiology. Occupational and Environmental Medicine, nr. 62, s. 205-210. (Doi: http://dx.doi.org/10.1136/oem.2004.016097) Landry, R., Amara, N. & Lamari, M. (2001). Climbing the ladder of research utilization. Science Communication, vol. 22, nr. 4, s. 396-422. (Doi: https://doi.org/10.1177/1075547001022004003) Lindeberg, T. H. & Busch, H. (2016). Professionshøjskolernes nye rolle inden for forskning og udvikling. MONA, nr. 2, s. 62-70. Nielson, B. (2014). Social dynamik og introspektion som metodologisk princip. Roskilde Universitet, Ph.d.-afhandling. Nutley, S. M., Walter, I. & Davies, H. T. O. (2007). From knowing to doing: A framework for understanding the evidence-into-practice agenda. Evaluation, Vol. 9(2), s. 125-148. (Doi: https://doi.org/10.1177/1356389003009002002). Nutley, S. M., Walter, I. & Davies, H. T. O. (2007): Using Evidence – How research can inform public services. Bristol: Policy Press. OECD (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. Pawson, R. & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage. Pirrie, A. (2001). Evidence-based practice in education: The best medicine? British Journal of Educational Studies, vol. 49, nr. 2, s. 124–136. (Doi: 10.1111/1467-8527.t01-1-00167). Qvortrup, L. et al. (2013). Forord til den danske udgave. I Hattie, J. (2013): Synlig læring - for lærere. Frederikshavn: Dafolo. Ravn, I. (2010). Transformativ forskningsmetode – Belyst gennem et projekt om mødefacilitering. Tidsskrift for arbejdsliv, 12. årgang, nr. 1, s. 51-66. Roll-Hansen, N. (2009). Why the distinction between basic (theoretical) and applied (practical) research is important in the politics of science. London: Contingency and Dissent in Science Project Centre for Philosophy of Natural and Social Science. Rothman, J. & Thomas, E. J. ed. (1994). Intervention Research: Design and Development for Human Services. New York: Haworth Press. Schmidt, L. ed. (1994). Det videnskabelige perspektiv. København: Akademisk Forlag. Shadish, W.R., Cook, T.D. & Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi-experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: Houghton-Mifflin. Tanggaard, L. (2013). Troubling Methods in Qualitative Inquiry and Beyond. Europe's Journal of Psychology. Vol. 9, nr. 3, s. 1-10. (Doi:10.5964/ejop.v9i3.647). Walter, I., Nutley, S. M. & and Davies, H. T. O. (2003): Models of Research Impact: a Cross- sector Review. Available from Research Unit for Research Utilisation, University of St Andrews, www.st-and.ac.uk/~ruru/publications.htm. Internetsider: Uddannelses- og forskningsministeriet (2014). Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Lokaliseret 18.10.2016. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164459 Uddannelses- og forskningsministeriet (2014). Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Lokaliseret 03.07.17. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Publiceret
2018-06-13
Citation/Eksport
Nielson, B. (2018). Anvendelsesforpligtet grundforskning på læreruddannelsen. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 3(1), 120-141. https://doi.org/10.7146/lup.v3i1.97952
Sektion
Artikler inden for tema. Vejledt