Lærerkognition som centralt udgangspunkt for lærernes praksisnære professionsudvikling – en ny efteruddannelsesmodel

Forfattere

  • Petra Daryai-Hansen Københavns Universitet UCC
  • Birgit Henriksen Københavns Universitet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v2i2.96704

Nøgleord:

Efteruddannelsesmodel, lærerkognition, praksisnær professionsudvikling, aktionslæring, tidligere sprogstart. Keywords, supplementary education, Teacher Cognition, Continuing professional development, Case-based learning, Early foreign language learning

Resumé

Artiklen giver et indblik i teoretiske, metodiske og praksisrelaterede overvejelser bag udviklingen af tre efteruddannelsesforløb i det igangværende udviklings- og forskningsprojekt ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed”. Artiklen præsenterer med eksempel i projektet en ny efteruddannelsesmodel til udvikling af lærernes undervisningspraksis, der tager afsæt i centrale principper i den praksisnære professionsudvikling, som kobles til feltet lærerkognition som modellens centrale teoretiske udgangspunkt. Lærerkognitionen, som stadigvæk er ret uopdyrket i den danske faglitteratur, diskuteres indgående. Derudover præsenteres centrale principper i den praksisnære professionsudvikling, som afgrænses fra aktionslæring som metodisk tilgang. Afsluttende skitseres, hvilke lærerkognitionsdata der indsamles i projektet, og sammenhængen mellem den praksisnære professionsudvikling og lærerkognitionen uddybes.

 

Summary:

The article provides an insight into theoretical, methodical and practical reflections behind the development of three supplementary in-service training programs in the ongoing development and research project called “Early foreign language learning - new didactics for beginners with a focus on plurilingualism”. The article presents a new educational model for in-service training focusing on supporting and developing the teachers’ practical teaching skills, with examples from the project. Initially, a number of central principles in the continuing professional development of teachers will be outlined with a focus on the research field of teacher cognition as the main theoretical point of departure for the educational model. Teacher cognition is still an under-researched field in the Danish scientific literature and, hence, it is discussed thoroughly. Furthermore, central principles in the continuing professional development of teachers are presented, in an attempt to compare and delimit the chosen approach from action research as a method for teacher involvement. Lastly, the article describes the types of teacher cognition data collected in the project and the connection between continuing professional development and teacher cognition is elaborated.

Forfatterbiografier

Petra Daryai-Hansen, Københavns Universitet UCC

Lektor

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

 

Birgit Henriksen, Københavns Universitet Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Professor MSO

Referencer

Andersen, H., Fernandez, S., Fristrup, D. & Henriksen, B. (2014). Fremmedsprog i gymnasiet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Andersen, H., Fernandez, S., Fristrup, D. & Henriksen, B. (2016). Fagdidaktik i sprogfag. Frederiksberg: Frydenlund.

Blondin, C., Candelier, M., Johnstone, M. R., Kubanek-German, A. & Taeschner, T. (1998). Foreign Languages in Primary and Pre-School Education: Context and Outcomes. A Review of Recent Research within the European Union. CILT: London.

Barnard, R. & A. Burns (red.) (2012). Researching Language Teacher Cognition and Practice. Clevedon: Multilingual Matters.

Beacco, J.C., Byram, M., Cavalli, M., Coste, D., Egli Cuenat, M., Goullier, F. & Panthier, J. (2010). Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe.

Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching 36.2, 81-109.

https://doi.org/10.1017/s0261444803001903

Borg, S. (2006). Teacher cognition and language education: research and practice. London: Continuum.

Borg, S. (2012). Current approaches to language teacher cognition research: A methodological analysis. I: Barnard, R. & Burns. A. (red.), Language teacher cognition and practice: International case studies to illuminate methodological issues (s. 11-29). Clevedon: Multilingual Matters.

Borg, S. (2015). Teaching for Success. Contemporary perspectives on continuing professional development. London: British Council.

Broad, K. & Evans, M. (2006). A review of literature on professional development content and delivery modes for experienced teachers. Toronto: Canadian Ministry of Education.

Dalskov, T. (2013). Aktionslæring giver mening. Lokaliseret 3. januar 2017 på folkeskolen.dk: http://backend.folkeskolen.dk/~/3/9/aktionslaering-giver-mening.pdf

Daryai-Hansen, P. (under udgivelse). ”Flersprogethedsdidaktik i fremmedsprogsundervisningen”. Hans Reitzels Forlag.

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A. S., & Søgaard, K (2014). Tidligere Sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger. Sprogforum, Vol. 58, 2014, 19-25.

Daryai-Hansen, P., Gregersen, A.S., Revier, R.L., & Søgaard, K (2015). Tidligere sprogstart: Forskningsanbefalinger og pædagogiske veje at gå. I A. Søndergaard Gregersen (red.) Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis (s. 247-284). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. London: Falmer Press.

De Houwer, A. (2014). Early foreign language teaching: some critical remarks and some recommendations. Babylonia 1/2014, 14–21.

Earley, P. & Porritt, V. (2014). Evaluating the impact of professional development: The need for a student-focused approach. Professional Development in Education 4 0/1, 112–129.

https://doi.org/10.1080/19415257.2013.798741

Edelenbos, P., Johnstone, R. & Kubanek, A. (2006). Languages for the children of Europe. Published Research, Good Practice & Main Principles. Strasbourg: Europa-Kommissionen.

Enever, J. et al. (2011). ELLIE, Early Language Learning in Europe. London: British Council. http://www.britishcouncil.org/spain/sites/default/files/publications/early-languagelearning-in-europe-2011.pdf

Freeman, D. & Johnson, K. E. (1998). Reconceptualizing the knowledge base of language teacher education. Tesol Quarterly 32(3), 397-417.

Freeman, D. & Richards, J. (1996). A look at uncritical stories. I:Freeman, D. &Richards, J. (red.), Teacher Learning in Language Teaching (s. 1-6). Cambridge: CUP.

Gabillon, Z. (2012). Revisiting Foreign Language Teacher Beliefs. IOKSP. International Online Language Conference 2012, Nov 2012, Online, Universal Publishers, 3, 190-203.

Golombek, P. R., & Johnson, K. E. (2004). Narrative inquiry as a mediational space: examining emotional and cognitive dissonance in second‐language teachers' development. Teachers and Teaching 10(3), 307-327.

Gregersen, A. (2015). Sprogfag i forandringpædagogik og praksis, 2. udgave, Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Gregersen, A. S., Daryai-Hansen, P., Jacobsen, S. K. & von Holst-Pedersen J. (2016). Tidlig sprogstart i skolen. Samfundslitteratur.

Henriksen, B. (2014). Sprogsyn og Læringssyn. I: Andersen, H., Fernandez, S., Fristrup, D. og Henriksen, B. (red.) (2014), Fremmedsprog i gymnasiet (s. 21-34). Samfundslitteratur.

Jacobsen, I. (1999). Læreren som forsker – den reflekterende praktiker. I: Lund, K. og Holmen, A. (red.), Studier i dansk som andetsprog. Viborg: Akademisk forlag.

Johnstone, R. M. (2002). Addressing ‘the age factor’: some implications for languages policy. Strasbourg: Council of Europe, Language Policy Division.

Key Data (2012). Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Krogh, S. & Schmidt, S. (2014). Aktionslæring i pædagogisk praksis. København: Dafolo.

Krogh, E., Christensen, T. S. & Qvortrup, A. (2016). Almendidaktik og fagdidaktik. Frederiksberg: Frydenlund Academic.

Kuzborska, I. (2011). Links between teachers' beliefs and practices and research on reading. Reading in a foreign language, 23(1), 102-128.

Lambelet, A. & Berthele, R. (2014). Alter und schulisches Fremdsprachenlernen. Stand der Forschung, Bericht des Wissenschaftlichen Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit. Freiburg: Institut für Mehrsprachigkeit.

Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago.

Madsen, B. (2015). Aktionslæringens DNA - en håndbog om aktionslæringens teori og metode. Aarhus: Systime.

Meijer, P.C., Verloop, N. & Beijaard, D. (1999). Exploring language teachers’ practical knowledge about teaching reading comprehension. Teaching and Teacher Education 15, 59-84.

https://doi.org/10.1016/s0742-051x(98)00045-6

Nikolov, M. & Mihaljević Djigunović, J. (2011). All Shades of Every Color: An Overview of Early Teaching and Learning of Foreign Languages. Annual Review of Applied Linguistics 31, 95-116.

https://doi.org/10.1017/s0267190511000183

Phipps, S. (2009). The relationship between teacher education, teacher cognition and classroom practice in language teaching: a case study of MA students beliefs about grammar teaching (Doctoral dissertation, University of Leeds).

Phibbs, S. and Borg, S. (2009). Exploring tensions between teachers’ grammar teaching beliefs and practices, System 37 (2009) 380–390.

https://doi.org/10.1016/j.system.2009.03.002

Plauborg, H., Vinther Andersen, J. & Bayer, M. (2007). Aktionslæring – læring i og af praksis. København: Hans Reitzels Forlag.

Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books

Timperley, H, Wilson, A, Barrar, H. & Fung, I. (2008). Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration (BES). Wellington, New Zealand: Ministry of Education.

Wallace, M. (1991). Training Foreign Language Teachers: A Reflective Approach. Cambridge: CUP.

Woods, D. (1996). Teacher cognition in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Wyatt, M. (2009). Practical knowledge growth in communicative language teaching. TESLEJ 13 (2), 1-23.

Downloads

Publiceret

2017-10-11

Citation/Eksport

Daryai-Hansen, P., & Henriksen, B. (2017). Lærerkognition som centralt udgangspunkt for lærernes praksisnære professionsudvikling – en ny efteruddannelsesmodel. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 2(2), 34–61. https://doi.org/10.7146/lup.v2i2.96704

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema