Naturfag i det flerkulturelle klasse­rommet som tema i lærerutdanningen

Forfattere

  • Per Ivar Kvammen
  • Lise Iversen Kulbrandstad

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v8i2.138565

Nøgleord:

flerkulturelle perspektiver, naturfagdidaktikk, andrespråksdidaktikk, språklige støttestrukturer, didaktisk lederskap

Resumé

Flerkulturelle perspektiver har vært et satsningsområde i de seneste lærerutdanningsreformene i Norge, men det tar tid å implementere i de ulike lærerutdanningsfagene. Forberedelser til å møte skolens mangfold kan skje som del av både teori og praksis. Artikkelen belyser hvordan teoriundervisningen i lærerutdanningsfaget naturfag kan gjøres mer praksisnær ved å utforske eksempler fra naturfagundervisning i skoleklasser med språklig og kulturelt mangfold. Eksemplene er hentet fra et designbasert forskningsprosjekt der to lærere på en av lærerutdanningens partnerskoler utprøvde ulike språklige støttestrukturer. Målet var å styrke deltakelsen i naturfaglige læringsprosesser hos mellomtrinnselever som lærer norsk og naturfag parallelt. Lærernes tilrettelegging, deres didaktiske lederskap av de aktuelle undervisningssekvensene, analyseres først i lys av teori om bruk av støttestrukturer (scaffolding). Så belyses undervisningspraksisen gjennom å innta et mer overordnet perspektiv på likeverdspørsmål og diskutere hvordan slike praksiseksempler kan inngå i teoriundervisningen i lærerutdanningsfaget naturfag for å styrke flerkulturelle perspektiver.

Forfatterbiografier

Per Ivar Kvammen

docent emeritus

Lise Iversen Kulbrandstad

professor, Høgskolen i Innlandet

Downloads

Publiceret

2023-06-30

Citation/Eksport

Kvammen, P. I., & Kulbrandstad, L. I. (2023). Naturfag i det flerkulturelle klasse­rommet som tema i lærerutdanningen. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 8(2). https://doi.org/10.7146/lup.v8i2.138565

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema