Uddannelsesparat gennem myndiggørelse?

Forfattere

  • Ulla Højmark Jensen
  • Lene Kofoed Rasmussen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v8i2.138292

Nøgleord:

uddannelsesparathedsvurderingen, myndiggørelse, subjektifikation, empowerment, udskolingen

Resumé

Denne artikel sætter fokus på myndiggørelse og subjektifikationsprocesser i udskolingen. Med afsæt i Freires begreb om empowerment og Gert Biestas begreber om subjektifikation, lærificering, pseudo-empowerment og selv-objektivering, analyseres lærernes og elevernes forståelser og praksisser i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen. I analysen ser vi, at uddannelsesparathedsvurderingen tilskynder lærerne til at udvikle en praksis, der ikke giver meget plads til, at eleverne kan blive andet og mere end objekter for andres intentioner og interventioner. Vi ser nærmere på, hvordan skolen og lærerne kan bidrage til, at eleverne bliver myndige borgere, som kan deltage i at udforme deres eget liv i forhold til at komme i uddannelse eller job samt træffe andre vigtige valg, som de er stillet overfor, når de er færdige med folkeskolen.

Forfatterbiografier

Ulla Højmark Jensen

ph.d. og tidl. docent på Professionshøjskolen Absalon

Lene Kofoed Rasmussen

ph.d., lektor på Professionshøjskolen Absalon

Downloads

Publiceret

2023-06-30

Citation/Eksport

Jensen, U. H., & Rasmussen, L. K. (2023). Uddannelsesparat gennem myndiggørelse? . Studier I læreruddannelse Og -Profession, 8(2). https://doi.org/10.7146/lup.v8i2.138292

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema