Rammeskift og repositionering

Hvordan påvirker COVID-19-lockdown læreres syn på skole-hjem-samarbejdet?

Forfattere

  • Anne Mette Brøgger Breining
  • Jørn Bjerre

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v7i2.132895

Nøgleord:

Skole-hjem-samarbejde, hjemmeundervisning, COVID-19, ramme, position

Resumé

I artiklen sammenligner vi tre læreres syn på skole-hjem-samarbejdet før og under lockdown i forbindelse med indsatsen mod COVID-19. Lærerne er udvalgt på baggrund af et tidligere studie, da de positionerer sig på tre meget forskellige måder i forhold til skole-hjem-samarbejdet. På baggrund af interviews med disse lærere foretaget før og under lockdown, analyserer vi (1) forskelle og ligheder mellem de tre læreres syn på skole-hjem-samarbejdet inden lockdown, og undersøger dernæst (2) med udgangspunkt i Goffmans rammeteori og positioneringsteori, hvordan de respektive lærere håndterer det rammeskift, som omlægningen til hjemmeundervisning efter reglerne for nødundervisning medfører. Konklusionen er, at lærerne fastholder deres forskellige positioneringsstrategier i forhold til forældrene, hvilket giver dem særdeles forskellige udgangspunkter for at repositinere sig efter det rammeskift, som hjemmeundervisningen udgør.

 

Abstract
In this paper we analyze different strategies by which teachers position themselves in the teacher-parent cooperation, by comparing three teachers’ views on the cooperation before and after the COVID-19 Danish school lockdown. The teachers were selected based on a previous study where it was identified that they held distinct positions on, what was expected in the cooperation. Interviews were conducted with the teacher before and during the lockdow, and analyzed by applying Goffmann’s frame theory and positioning theory. The result is a demonstration of, how the individual teacher handles the “change in frames” that the school lockdown and teaching from home entails. The conclusion is that the teachers maintain their positioning-strategies in regard to the parents, which gives them very different basis for repositioning themselves after the change in frame.

Forfatterbiografier

Anne Mette Brøgger Breining

ph.d.-studerende
DPU Aarhus Universitet

Jørn Bjerre

lektor og ph.d.
DPU Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2022-06-15

Citation/Eksport

Breining, A. M. B., & Bjerre, J. (2022). Rammeskift og repositionering: Hvordan påvirker COVID-19-lockdown læreres syn på skole-hjem-samarbejdet?. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 7(2), 25. https://doi.org/10.7146/lup.v7i2.132895

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema