At observere undervisningskvalitet

Forfattere

  • Karsten Agergaard
  • Stefan Ting Graf

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v7i2.132893

Nøgleord:

Observationssystemer, højt struktureret observation, undervisning, kvalitetskriterier, kodning af kvalitet

Resumé

Internationalt er der en stigende interesse for at identificere undervisningskvalitet med observationssystemer. Dette studie sammenligner to observationssystemer og undersøger, hvordan de bestemmer kvalitet forskelligt. I første del af artiklen sammenligner vi designet på to observationssystemer med en velkendt analyseramme, som fokuserer på koderne og deres oprindelse samt observationsenhedernes størrelse og kodningsproceduren. Det ene observationssystem, PLATO fra Stanford University, henter sine koder fra value-add-forskning i effektiv undervisning, mens koderne i det andet, PLOT, vores selvdesignede og anvendte observationssystem, bygger på en fænomenologisk forståelse af undervisning. I andet trin af studiet anvender vi begge observationssystemer på de samme 12 lektioners undervisning og sammenligner forskellene i kodningerne. Vi finder frem til, at tidsenheden er et afgørende designelement i observationssystemerne og kan ses som et kvalitetskriterium i sig selv. Til sidst præsenterer vi en skitse til et revideret design, som forener det bedste fra begge observationssystemer.

 

Abstract
Internationally, systematic observation systems play an increasing role for identify teaching quality. This study compares two observation systems and explores how they deal with teaching quality differently. In the first part of the article, we compare the designs of the two systems through the lens of a well-known analytic framework focusing on codes and their origin, grain size of coding and coding procedures. The one, called PLATO from Stanford University, derives its codes from value-add research in effective instruction, while the codes in PLOT, our self-designed and applied observation system, are based on a phenomenological approach to teaching. In a second step we apply both systems on the same teaching (12 lessons) in order to compare changes in the coding across basic forms of teaching and student activity’. We identify that time is a crucial factor and may be seen as a quality criterion in itself. At the end, we present an outline of revised design for observation systems that takes the best of both observation systems.

Forfatterbiografier

Karsten Agergaard

lektor og cand. pæd.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Stefan Ting Graf

docent og ph.d.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Downloads

Publiceret

2022-06-15

Citation/Eksport

Agergaard, K., & Graf, S. T. (2022). At observere undervisningskvalitet. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 7(2), 22. https://doi.org/10.7146/lup.v7i2.132893

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema