Med Pinocchio i skole

- om udvikling af den professionelle dømmekraft i undersøgelsesfællesskaber

Forfattere

  • Kirsten M. Andersen
  • Rasmus Aaskov Iversen
  • Robert Eskildsen Jepsen
  • Max Ipsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127798

Resumé

Med udgangspunkt i de politiske ønsker om en læreruddannelse, der har mere praksis, analyseres og diskuteres, hvordan praksis kan kvalifi ceres. Artiklen indledes med en påstand om, at en studiemæssig kvalifi cering af praksis ikke skal drives
på afveje af akademisering, men udfordres af høj faglighed i pædagogik, fag og akademiske dyder. Herfra argumenterer vi for et perspektivskifte i forståelsen af praksis, hvor det centrale er refl ekteret arbejde med fokuseret empiri og udvikling af den studerendes dømmekraft. Med udgangspunkt i fænomenet kernepraksis gøres fokuseret empiri til ”kernen” i perspektivskiftet. Vi har valgt at fremhæve et eksempel fra praksis for at argumentere for, at en dialektisk omgang med empiri skaber en refl ekterende sammentænkning af teori og praksis. Den dialektiske arbejdsform er kendetegnet ved at være dynamisk og ved, at den udfordrer de studerendes dømmekraft ved at bringe viden, didaktik og erfaring i spil i forhold til den fokuserede empiri. Afslutningsvis foreslår vi etablering af undersøgelsesfællesskaber som rammesættende for et rum, hvor refl eksion og dømmekraft kan faciliteres. I disse fællesskaber skaber teori og praksis mulighed for at kvalifi cere empirien og dermed den studerendes praksis og faglige refl eksion. Endelig konkretiseres fokuseret empiri, som det kan tage form i et refl ekteret undersøgelsesfællesskab.

Downloads

Publiceret

2021-06-29

Citation/Eksport

M. Andersen, K., Aaskov Iversen, R., Eskildsen Jepsen, R., & Ipsen, M. (2021). Med Pinocchio i skole: - om udvikling af den professionelle dømmekraft i undersøgelsesfællesskaber. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 6(1), 152–170. https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127798