At blive til som lærer og gøre det usynlige synligt

- kultiveringen af kritiske lærerkompetencer

Forfattere

  • Rikke Alberg Peters
  • Keld Skovmand

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127790

Resumé

Artiklen er en empirisk undersøgelse af, hvordan brugen af kritisk diskursanalyse i arbejdet med bachelorprojektet i læreruddannelsen muliggør en særlig dannelse til lærer gennem opøvelse og kultivering af kritiske kompetencer. Med artiklen ønsker vi at komme bagom generaliserende forståelser af teori i læreruddannelsen og sætt er derfor fokus på, hvordan de studerende konkret har arbejdet med bestemte nøglebegreber i relation til deres undervisningsfag. Formålet er at undersøge, hvordan lærerstuderende opfatt er og bruger diskursanalyse, hvordan teorien spiller sammen med andre teorier, og hvilken betydning diskursanalysen har for de studerendes forståelse af det grundskolefag og den praksis, deres opgave rett er sig imod. Analysen af fi re bachelorprojekter og fi re interviews viser, at diskursanalysen har et særligt potentiale i forhold til at myndiggøre de studerende, fordi de som (kommende) lærere får kompetencer til at kaste et kritisk blik på de magtforhold, der styrer praksis, og derved skaber sig handlefrihed inden for de institutionaliserede
rammer, lærere er underlagt.

Downloads

Publiceret

2021-06-29

Citation/Eksport

Alberg Peters, R., & Skovmand, K. (2021). At blive til som lærer og gøre det usynlige synligt: - kultiveringen af kritiske lærerkompetencer. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 6(1), 113–134. https://doi.org/10.7146/lup.v6i1.127790