Redaktionel indledning

  • Vibeke Schrøder, docent Københavns Professionshøjskole
  • Rene B Christiansen, docent Professionshøjskolen Absalon
  • Thomas Thyrring Engsig, docent Professionshøjskolen UCN

Resumé

Temaet for dett e nummer af Studier i Læreruddannelse og -profession er teknologiforståelse.
Teknologiforståelse som faglighed, som begreb og som praksis,
der for indeværende er ved at få liv i læreruddannelse, skole, udvikling
og forskning. De seks artikler inden for temaet viser læseren, at teknologiforståelse
– selvom det er et relativt nyt begreb – allerede antager mange forskellige
praktiske og teoretiske former, ligesom det aktualiserer sig i mange
forskellige uddannelseskontekster.

Publiceret
2019-12-20
Citation/Eksport
Schrøder, V., Christiansen, R., & Engsig, T. (2019). Redaktionel indledning. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 5-9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/117985