Suspension og eksemplaritet i undervisning: Et immanent perspektiv på lærergerningen

Forfattere

  • Morten Timmermann Korsgaard, lektor Malmö Universitet
  • Mikkel Helding Vembye, Ph.d.-stipendiat Aarhus Universitet
  • Stig Skov Mortensen, pædagogisk konsulent Folkehøjskolernes Forening

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117984

Nøgleord:

Undervisning, didaktik, pædagogik, suspension, eksemplaritet

Resumé

Denne artikel præsenterer det didaktiske begrebspar suspension og eksemplaritet i
relation til en nyere udvikling i den pædagogiske fi losofi . Suspension og eksemplaritet
præsenteres som grundlaget for det at skabe ’skoletid’. Ved at suspendere verdens
larm og ved at lægge det eksemplariske på bordet for eleverne skaber læreren
mulighed for fordybelse og interesse. Denne defi nition af skolens kerneaktivitet har
vundet frem i den pædagogiske fi losofi de senere år og her præsenteres for første
gang i dansk sammenhæng en læsning, der tager udgangspunkt i de to nævnte
begrebers betydning for bevægelsen.

Referencer

Arendt, H. (2006). The Crisis in Education, 1958. I: Between Past and Future. London:
Penguin Books.
Graf, S. T. (2013). Det eksemplariske princip i didaktikken. En historisk-systematisk
undersøgelse af Martin Wagenscheins, Wolfgang Klafk is, Oskar Negts, lærekunstdidaktikkens
og Günther Bucks konceptioner af eksemplarisk belæring og læring.
Ph.d.-afh andling. Lokaliseret d. 18. september 2019 på: htt ps://www.ucviden.dk/portal/
fi les/15429977/Graf_2013_Det_eksemplariske_princip_phd_afh andling.pdf
Hansen, M. A. (1950/1969). Løgneren. København: Gyldendals Bogklub.
Hatt ie, J. (2009). Visible Learning. A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to
Achievement. New York: Routledge.
Hatt ie, J. (2013). Synlig læring – for lærere. Frederikshavn: Dafolo.
Kennedy, D. (2017). An Archetypal Phenomenology of Skholé. Educational Theory 67(3),
273-290.
Korsgaard, M. T. (2014). Hannah Arendt og pædagogikken: Fragmenter til en gryende
pædagogik. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Korsgaard, M. T. (2016). An Arendtian Perspective on Inclusive Education: Towards a Reimagined
Vocabulary. International Journal of Inclusive Education, 20(9), 934–945.
Korsgaard, M. T. (2018). Bearing with Strangers. Arendt, Education and the Politics of
Inclusion. London: Routledge.
Korsgaard, M. T. (2019). Skolen som mellemværende. Barnet mellem autoritet og frihed.
Lilleskolernes Sammenslutnings årsskrift 2019, (s. 16-17).
Masschelein, J. (2001). The Discourse of the Learning Society and the Loss of Childhood.
Journal of Philosophy of Education 35(1), 1-20. doi: 10.1111/1467-9752.00206
Masschelein, J., & Simons, M. (2010). Schools as Architecture for Newcomers and Strangers:
The Perfect School as Public School? Teachers College Record 112(2), 533-555.
Masschelein, J., & Simons, M. (2013). In Defence of the School: A Public Issue. Leuven:
E-ducation, Culture & Society Publishers.
Pennac, D. (2010). School Blues. London: MacLehose Press.
Tanggaard, L. (2019). Content-driven pedagogy: on passion, absorption and immersion as
dynamic drivers of creativity. I: Beghett o, R., & Gorazza, G. (red.), Dynamic Perspectives
on Creativity: New Directions for Theory, Research, and Practice in Education.
(Bind 1, s. 165-177). Cham, Schweiz: Springer.
Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2019). Towards an Ontology of Teaching. Thing-centred Pedagogy,
Affi rmation and Love for the World. Contemporary Philosophies and Theories in
Education, vol. 11. Cham, Schweiz: Springer.
Wagenschein, M. (1956). ‘Zum Begriff des exemplarischen Lehrens’. Lokaliseret d. 19. september
2019 på: htt p://www.martin-wagenschein.de/en/2/W-128.pdf
Wagenschein, M. (1997). Das Licht und die Dinge. I: Buck, P. (red.) Einwurzelung und Verdichtung:
Tema con variazione über zwei Metaphern Wagenscheinscher Didaktik (s.
43-45). Dürnau: Verlag der Kooperative Dürnau.
Wagenschein, M. (2015). Dannende faglighed. Tekster om det eksemplariske, genetiske og
sokratiske undervisningsprincip af Martin Wagenschein (red. Graf, S. T., & Christiansen,
J. P.). København: Forlaget Unge Pædagoger.

Downloads

Publiceret

2019-12-20

Citation/Eksport

Korsgaard, M. T., Vembye, M. H., & Mortensen, S. S. (2019). Suspension og eksemplaritet i undervisning: Et immanent perspektiv på lærergerningen. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 144–162. https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117984

Nummer

Sektion

Artikler uden for tema