Lærerfaglig teknologiforståelse

– digitale teknologiers rekonfiguration fra uddannelse til praksis

Forfattere

  • Thilde Emilie Møller, adjunkt Københavns Professionshøjskole
  • Vibeke Schrøder, docent Københavns Professionshøjskole
  • Mads Middelboe Rehder, adjunkt Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117983

Nøgleord:

Teknologiforståelse, sociomaterialitet, rekonfi guration, multistabilitet og aff ordance

Resumé

Denne artikel undersøger digitale teknologiers rekonfi guration i skiftende uddannelseskontekster.
Fra et efteruddannelsesforløb om teknologiforståelse, det 21.
århundredes kompetencer og nye lærerroller følger vi to læreres implementering af
et undervisningsforløb på deres skole, der er inspireret af erfaringer med Padlet-teknologien,
som de har gjort sig i forbindelse med efteruddannelsesforløbet. Selvom
undervisningsforløbet i skolen omhandler kreativitet og kollaboration, bruger
børnene Padlet-teknologien på uventede og ifølge lærerne upassende måder, som
rækker ud over skolens legitime videnspraksis. Vi peger i artiklen på behovet for
en lærerfaglig teknologiforståelse i læreres efteruddannelsesforløb, der indbefatt er
digitale teknologiers rekonfi guration i situerede praksisser, og som favner teknologi
som en kulturkraft.

Referencer

Berthelsen, U.D. (2016). 21st century skills: om det 21. århundredes kompetencer – fra
arbejdsmarkedspolitik til allemandseje. Nationalt videncenter for læsning og samfundslitt eraturs
site om literacy. htt ps://www.videnomlaesning.dk/media/2080/21st-century-skillsulf-
dalvad_berthelsen.pdf
Bevemyr, M., & Björk-Willén, P. (2016). Events of potential learning: how preschoolers
produce curriculum at the computer through free play periods. Nordic Early Childhood
Education Research Journal 12(18), 1-16.
Blikstad-Balas, M. (2017). Key challenges of using video when investigating social practices
in education: contextualization, magnifi cation, and representation. International Journal
of Research & Method in Education, 40(5), 511-523. DOI: 10.1080/1743727X.2016.1181162
Borgmann, A. (2006). Technology as a Cultural Force: For Alena and Griffin. The Canadian
Journal of Sociology 3.1(3), 351-360. DOI: 10.1353/cjs.2006.0050
Bourdieu, P., & Passeron, J. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London,
Newbury Park, New Delhi: Sage Publications
Brok, L., & Schrøder, V. (2014). Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal
lærere lære om teknologi i lærerarbejdet. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 3, 26-35.
Christensen, O., Schrøder, V., & Søndergaard, S. (2018). Børn og digitale teknologier. Pædagogik
og praksis i dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo.
Fenwick, T., Edwards, R. & Sawchuk, P. (2011). Emerging Approaches to Education Research.
Tracing the sociomaterial. New York: Routledge.
Gibson, J.J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, Massachusett s:
Houghton Miffl in.
Hansen, T.I., Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S.T., & Skott , C.K. (2018). Holistisk interventionsdesign
for demonstrationsskoleforsøg. I: Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S.
T., Hansen, T.I., & Skott . C.K. (red.), Skoleudvikling med it. Forskning i tre demonstrationsskoleprojekter
I. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Hasse, C. (2015). An Anthropology of Learning. On Nested Frictions in Cultural Ecologies. Dordrecht/
Heidelberg/New York/London: Springer.
Hasse, C., & Brok, L.S. (red.) (2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i professionerne.
København: U Press.
Helles, R. (2009). Personlige medier i hverdagslivet. København: Københavns Universitet.
Hjarvard, S. (2008). En verden af medier, medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. Frederiksberg:
Samfundslitt eratur.
Ihde, D. (2002). Bodies in Technology. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Ihde, D. (2008). The Designer Fallacy and Technological Imagination. I: Ihde, D. (red.), Ironic
Technics. København: Automatic Press.
Kamstrupp, A. K. (2016). The wow-eff ect in science teacher education. Cultural Studies of
Science Education, 11, 879-897. DOI 10.1007/11422-015-9684-6.
Kammer, A. (2013). News on the Web, Instantaneity, Multimodality, Interactivity and Hypertextuality
on Danish News Websites. København: Københavns Universitet.
Kjällander, S., & Moinian, F. (2014). Digital tablets and applications in preschool – preschoolers’
creative transformation of didactic design. Designs for Learning, 7(1). 10-33.
Koehler, M.J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. I: AACTE Commitee on Education
and Technology (red.), Handbook on Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)
for Educators. New York: Routledge. 3-29.
Møller, T.E. (2017). Film i skolen. En undersøgelse af børns multimodale interaktioner i en fi lmproduktionspraksis
med iPads. Ph.d.-afh andling. København: Københavns Universitet.
Norman, D.A. (1990). The Design of Everyday Things. New York: Doubleday.
Norman, D.A. (2013). The Design of Everyday Things. Revised and expanded edition. New
York: Basic Books.
Pink, S. (2007). Doing Visual Ethnography. London: SAGE Publications.
Rehder, M.M. (2016). Søskendenærvær: Et fænomenologisk inspireret studie af unge adskilte
søskendes hverdag med afsæt i teknologier, materialiteter og kropslige erfaringer. Ph.d.-afh andling.
København: DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus
Universitet.
Schrøder, V. (2019). Digitale teknologiers kulturkraft i daginstitutionen – Børn og pædagogers
teknologiforståelse. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 3(1).
Sjørslev, I. (2013). Ting. I nære og fj erne verdener. Frederiksberg: Samfundslitt eratur.
Suchman, L. (2007). Human-Machine reconfi gurations. Plans and situated actions (2.
udg.). Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo:
Cambridge University Press.
Sørensen, E. (2009). The Materiality of Learning. Technology and Knowledge in Educational
Practice. Cambridge: Cambridge University Press. htt ps://doi.org/10.1017/
CBO9780511576362
Tafdrup, O., & Hasse, C. (2012). Praksislæring af teknologiske artefakter. I: Søndergaard,
K.D., & Hasse, C. (red.), Teknologiforståelse – på skoler og hospitaler. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Wallace, J. (2015). Ny teknologi. I: Hasse, C., & Brok, L. S. (red.), TEKU-modellen. Teknologiforståelse
i professionerne (s. 187-201). København: U Press.
Wallace, J., & Hasse, C. (2014). Situating Technological Literacy in the Workplace. I: Dakers,
J.R. (red.) New Frontiers in Technological Literacy. Breaking with the past. New York: Palgrave
Macmillan.

Downloads

Publiceret

2019-12-20

Citation/Eksport

Møller, T. E., Schrøder, V., & Rehder, M. M. (2019). Lærerfaglig teknologiforståelse: – digitale teknologiers rekonfiguration fra uddannelse til praksis. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 125–143. https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117983

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema