Læreres og lærerstuderendes forståelse af computationel tankegang i relation til matematikundervisningen: Et hermeneutisk litteraturinterview

  • Camilla Finsterbach Kaup, Lektor Professionshøjskolen UCN
Nøgleord: Matematik, folkeskolen, computational thinking, læreruddannelse, teknologiforståelse

Resumé

Formålet med denne artikel er at undersøge eksisterende litt eratur for at skabe overblik
over viden, der relaterer sig til læreres og lærerstuderendes holdninger til og
forståelse af begrebet computationel thinking (CT) i relation til matematikfaget. Der er
arbejdet ud fra en hermeneutisk forståelse i tilblivelsen af litt eraturreviewet, og i alt
indgår seks centrale tekster. Det identifi ceres, at lærerne og de lærerstuderende ofte
ikke har kendskab til CT, og de mangler klare idéer til, hvordan det kan inddrages
i undervisningen. Det ses derfor centralt, at lærerne og de lærerstuderende igennem
kompetenceudvikling støtt es i at udvikle brugen af CT igennem didaktiske
faglige situationer, de kan relatere til egen undervisningspraksis. Ved at have fokus
på kompetenceudvikling kunne der ses en ændring i deltagernes forståelse af CT,
særligt i relation til fagområdet matematik. Ligeledes var arbejdet med højniveau
programmeringssprog med til at udvikle lærernes og de lærerstuderendes forståelse
for CT og herunder også deres matematiske begrebsforståelse.

Referencer

Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium
learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, 41. Paris: OECD
Publishing.
Barcelos, T., Munoz, R., Villarroel, R., Merino, E., & Silveira, I., (2018). Mathematics Learning
through Computational Thinking Activities: A Systematic Literature Review in
Journal of Universal Computer Science. Journal of Universal Computer Science, 24(7), 815-
845.
Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12: What is involved
and what is the role of the computer science education community? ACM Inroads,
2(1), 48-54. doi>10.1145/1929887.1929905
Benton, L., Hoyles, C., Kalas, I., & Noss, R. (2017). Bridging Primary Programming and
Mathematics: Some Findings of Design Research in England. Digital Experiences in
Mathematics Education, 3(2), 115-138. htt ps://doi.org/10.1007/s40751-017-0028-x
Bocconi, S., Chioccariello, A., Dett ori, G., Ferrari, A., & Engelhardt, K. (2016). Developing
computational thinking in compulsory education – Implications for policy and practice. EUR
28295 EN. Rapport. Luxembourg: Publications Offi ce of the European Union. the
doi:10.2791/792158
Boell, K., S., & Cecez-Kecmanovic, D. (2014). A Hermeneutic Approach for Conducting
Literature Reviews and Literature Searches. Communications of the Association for Information
Systems, 34 (artikel 12), 257-286. htt p://aisel.aisnet.org/cais/vol34/iss1/12
Bower, M., Wood, L. N., Lai, J. W., Howe, C., Lister, R., Mason, R., Highfi eld, K., & Veal,
J. (2017). Improving the Computational Thinking Pedagogical Capabilities of School
Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 42(3), 53-72. htt p://dx.doi.org/10.14221/
ajte.2017v42n3.4
Bundsgaard, J., Binderslev, S., Caeli, E., Pett ersson, M., & Rusmann, A. (2019). Danske elevers
teknologiforståelse – Resultater fra ICILS-undersøgelsen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Caspersen, M. E., Iversen, S. O., Nielsen, M., Hjort, A., & Musaeus, H. L. (2018). Computational
Thinking – hvorfor, hvad og hvordan? Efter opdrag fra Villum Fondens bestyrelse.
Aarhus.
Curran, J., Schulz, K., & Hogan, A., (2019). Coding and Computational Thinking – What is the
Evidence? State of New South Wales, Department of Education.
Dansk Vækstråd (2016). Rapport om kvalifi ceret arbejdskraft. htt p://danmarksvaekstraad.dk/
fi le/634221/Rapport_om_kvalifi ceret_arbejdskraft.pdf lokaliseret d. 14.09.2017
Gadanidis, G., Cendros, R., Floyd, L., & Namukasa, I. (2017). Computational Thinking in
Mathematics Teacher Education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education
(CITE Journal), 17(4), 458-477.
Haddaway, N. R., Collins, A. M., Coughlin, D., & Kirk, S. (2015). The Role of Google Scholar
in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching. PLoS ONE
10(9): e0138237. doi:10.1371/journal.pone.0138237
Ejsing-Duun, S., & Misfeldt, M. (2015). Tema 1: Programmering af robotenheder i grundskolen.
Tidsskriftet Læring og Medier (LOM), 8(14). htt ps://doi.org/10.7146/lom.v8i14.21615
Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Pett icrew, M…., PRISMA-P
Group (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols
(PRISMA-P) 2015 statement. BioMed Central, Systematic Reviews 4(1). htt ps://doi.
org/10.1186/2046-4053-4-1
Mouza, C., Yang, H., Pan, Y., Yilmaz Ozden, S., & Pollock, L. (2017). Resett ing educational
technology coursework for pre-service teachers: A computational thinking approach
to the development of technological pedagogical content knowledge (TPACK). Australasian
Journal of Educational Technology, 33(3), 61-76. htt ps://doi.org/10.14742/ajet.3521
Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, computers and powerful ideas. New York: Basic Books.
Pérez, A. (2018). A Framework for Computational Thinking Dispositions in Mathematics
Education. Journal for Research
Randolph, J. (2009). A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical Assessment,
Research & Evaluation, 14(13). htt p://pareonline.net/getvn.asp?v=14&n=13
Sand, P., Yadav, A., & Good, J. (2017). Computational Thinking in K-12: In-service Teacher
Perceptions of Computational Thinking: Foundations and Research Highlights. I:
Khine, S. (red.), Computational Thinking in the STEM, (s. 151- 164). Springer International
Publishing AG. htt ps://doi.org/10.1007/978-3-319-93566-9_8151
Selby, C., & Woolland, J. (2013). Computational Thinking: The Developing Defi nition. Rapport.
University of Southampton (E-prints).
The Royal Society, UK (2017). After the reboot: computing education in UK schools. Rapport.
UVM (2018). Tilføjelse til læseplan i matematik. Undervisningsministeriet. htt ps://emu.dk//
sites/default/fi les/2019-02/læseplan%20i%20matematik.pdf lokaliseret d. 09.10.2019.
Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
Yadav, A., Grett er, S., Good, J., & McLean, T. (2017). Computational Thinking in Teacher
Education. I: Rich, P., & Hodges, C. (red.), Emerging Research, Practice, and Policy on Computational
Thinking, Educational Communications and Technology: Issues and Innovations (s.
205-220). DOI 10.1007/978-3-319-52691-1_13
Yadav, A., Mayfi eld, C., Zhou, N., Hambrusch, S., & Korb, J.T. (2014). Computational Thinking
in elementary and secondary teacher education. ACM Transactions on Computing
Education 14(1), 1-16. htt ps://doi.org/10.1145/2576872
Publiceret
2019-12-20
Citation/Eksport
Kaup, C. (2019). Læreres og lærerstuderendes forståelse af computationel tankegang i relation til matematikundervisningen: Et hermeneutisk litteraturinterview. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 77-103. Hentet fra https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/117981
Sektion
Artikler inden for tema