Makt og myndighet i pedagogisk utøvelse av medvirkningspraksis – saksbehandleres samhandling med ungdom i barnevernet

Forfattere

  • Gro Jensen Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v1i2.97704

Resumé

Resumé

Problemstillingen i artikkelen omfatter hvordan makt og myndighet fordeles i samhandling mellom saksbehandlere og ungdom, i møter innrammet av makt i barnevernet. En underliggende argumentasjon angår betydningen av pedagogens refleksjon over egen praksis, som kan utvide det pedagogiske handlingsrommet i barnevernet.

 Det empiriske grunnlaget er en ph.d-studie om Flipover-metoden som en brukermedvirkende tilnærming for ungdom i barnevernet. Barnevernets virksomhet preges av asymmetriske posisjoner, der maktutøvelsen kan være både åpen og skjult. Jeg ser på maktformer i barnevern, og belyser brukermedvirkning som praktisk-pedagogisk utøvelse i barnevernet. Gjennomgående benyttes empiriske eksempler fra intervjuer med saksbehandlere og ungdom i studien.

 

Abstract

The article discusses power and authority in interaction between professionals and youth in a Norwegian child welfare context. An underlying aim is to highlight the importance of the professional’s reflection on their own pedagogical actions, in order to improve practices in child welfare services. The empirical foundation is a PhD study of user participation in a Norwegian network approach, named Flipover. This approach intends to increase youth´s participation in problem solving in child welfare. Characteristic for child welfare activities are asymmetric positions and hidden power through the professionals’ beliefs and assumptions in problem solving. Power in child welfare can also be a productive and positive force. Empirical examples from interviews with social workers and youth in the study illustrate some of the issues. Reflective practice as a shared activity with colleagues, researchers and service users of child welfare, can qualify and expand the pedagogic leeway in child welfare systems.

Forfatterbiografi

Gro Jensen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i pedagogikk og sosialpedagogikk ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Downloads

Publiceret

2017-11-03

Citation/Eksport

Jensen, G. (2017). Makt og myndighet i pedagogisk utøvelse av medvirkningspraksis – saksbehandleres samhandling med ungdom i barnevernet. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 1(2), 13. https://doi.org/10.7146/fppu.v1i2.97704