Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv

Forfattere

  • Thomas Bille
  • Andreas Nielsen
  • Brian Overgaard Jørgensen
  • Dennis Astrup Holand

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v1i1.26557

Resumé

Resume
Artiklen fremlægger metoder og resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Rigtige Pædagoger”, hvor pædagogstuderendes beskrivelser af egne pædagogiske livserfaringer undersøges fra en fænomenologiske-eksistentiel tilgang. Artiklen argumenterer for, at studerendes oplevelser af betydningsfulde øjeblikke i barndommen præger studerendes forestillinger om, hvad en rigtig pædagog er. Et centralt fund i undersøgelsen er, at en stor gruppe studerende trods vanskelige opvækstvilkår, har potentiale til at udvikle en stærk professionspersonlighed, da udfordrende erfaringer i barndommen kan blive en særlig ressource i udviklingen af det pædagogiske blik. Men det forudsætter en uddannelseskultur, som tager på sig, at studerendes motivation til at søge ind på uddannelsen i høj grad må forstås som et eksistentielt livsprojekt samt et uddannelsesmiljø, som understøtter studerendes personlige udvikling på pædagoguddannelsen.

Abstract
From a phenomenological-existential perspective, the article discusses methods and results of a research project, “Real Pedagogues” exploring pedagogue students’ personal descriptions of their life world experiences. A key finding is that a large group of students, despite difficult conditions in their upbringing, have the potential to develop a resilient professional personality, since challenging childhood experiences is valued as a unique resource to become a real pedagogue. However, it requires a supportive educational culture that accepts that students’ motivation to engage in education is embedded in a profound existential life project. Hence, the article suggests that essential dimensions of personal development should be taken into account in the educational setting.

Forfatterbiografi

Thomas Bille

phd og lektor

Downloads

Publiceret

2017-02-28

Citation/Eksport

Bille, T., Nielsen, A., Jørgensen, B. O., & Holand, D. A. (2017). Dannelsen af det pædagogiske blik i et livshistorisk perspektiv. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 1(1), 14 sider. https://doi.org/10.7146/fppu.v1i1.26557