Pædagogiske bestræbelser og ambivalenser i overgangen mellem børnehave og skole

Forfattere

  • Kira Saaby Christensen
  • Lone Johansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v1i1.26556

Resumé

Resumé
Med afsæt i empiri produceret i forbindelse med forskningsprojektet ’Læring for Alle’, UCC (Christensen & Kornerup, 2014 & 2015, Kornerup, 2016) undersøges det, hvordan pædagoger i børnehaver og børnehaveklasser oplever arbejdet med at understøtte børns overgang til skolen, hvilke pædagogiske bestræbelser, der arbejdes ud fra og hvilke udfordringer de professionelle oplever i forbindelse med dette arbejde. Artiklen viser, at pædagoger i såvel børnehaver som i børnehaveklasser oplever sig splittet mellem forskellige pædagogiske og politiske dagsordner og ambitioner. Disse udfordrer til tider det pædagogiske arbejde på måder, som kan skabe ambivalens hos pædagogerne og til tider medfører en pædagogisk praksis, som virker modsat de pædagogiske bestræbelser om at understøtte børns læring, trivsel og nysgerrighed i overgangen mellem dagtilbud og skole.   

Abstract
Based on data produced in the research project ‘Learning for All’, UCC (Christensen & Kornerup, 2014 & 2015 Kornerup, 2016) it will be investigated how pedagogues in kindergartens and kindergarten classes experience their work with the children’s transitions to school, what kind of pedagogical values the work is based on and what kind of challenges the professionals experience in relation to their work. The article shows that pedagogues in kindergartens and in kindergarten classes experience a division between different pedagogical and political agendas and ambitions. Sometimes this challenges the pedagogical work in ways that create ambivalence among the pedagogues and sometimes result in a pedagogical practice which is counterproductive to the pedagogical intentions to support children’s learning, well-being and curiosity in the transition between kindergarten and kindergarten class.

Forfatterbiografier

Kira Saaby Christensen

Ph.d. studerende på DPU, pædagogisk antropologi & Lektor på Pædagoguddannelsen UCC

Lone Johansen

Lektor og udviklingskonsulent, UCC

Downloads

Publiceret

2017-02-28

Citation/Eksport

Christensen, K. S., & Johansen, L. (2017). Pædagogiske bestræbelser og ambivalenser i overgangen mellem børnehave og skole. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 1(1), 15 sider. https://doi.org/10.7146/fppu.v1i1.26556