Forudsætninger for ligeværdig deltagelse

– multimodal samskabelse i praksis

Forfattere

  • Ann-Merete Iversen lektor, ph.d., Selskabet for social retfærdighed & ligeværdig deltagelse, Pædagoguddannelsen, UCN
  • Thomas Waring Stubben lektor, Selskabet for social retfærdighed & ligeværdig deltagelse, Pædagoguddannelsen, UCN

Nøgleord:

Funktionsnedsættelse, ligeværd, samskabelse, kapabiliteter, multimodalitet, aktionsforskning

Resumé

Resumé
Trods årtiers fokus på social ligestilling viser forskning at mennesker med handicap oplever begrænsninger i indflydelsen på eget liv. Artiklen beskriver et aktionsforskningsprojekt, hvor borgere og ansatte på et bo- og beskæftigelsestilbud for mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse samarbejder med artiklens forfattere om at udvikle en praksis, hvor forudsætningerne for borgernes med- og selvbestemmelse styrkes. Artiklen har det normative udgangspunkt, at det er en menneskeret at bestemme i eget liv og trækker teoretisk inspiration fra den amerikanske filosof Martha Nussbaum. Læseren vil blive introduceret til multimodal samskabelse som forudsætningsskabende metode til at borgeren bliver ligeværdig aktør i de rum og kontekster, hvor beslutninger træffes og indsatser tilrettelægges.

Abstract
Prerequisites for equal Participation – multimodality and co-creation
For decades social equity has been widely discussed and promoted. And yet research shows that people with mental and physical disabilities experience a lack of influence on their lives. This article describes an action research project involving citizens with intellectual disabilities and other stakeholders in a shared investigation of how the practice field can take steps towards encouraging participation. Theoretical inspiration is drawn from Martha Nussbaum and the capability approach. The article introduces multimodal co-creation as a method to enhancing equity in the decision making concerning and the planning of pedagogical approaches in the field.

Downloads

Publiceret

2021-10-26

Citation/Eksport

Iversen, A.-M., & Stubben, T. W. (2021). Forudsætninger for ligeværdig deltagelse: – multimodal samskabelse i praksis. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(2), 19. Hentet fra https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/129128