Kollektiv ledelse

– er det ikke noget med hønsestrik?

Forfattere

  • Finn Wiedemann Lektor, ph.d. i kulturanalyse, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v2i2.110784

Nøgleord:

Kollektiv ledelse, daginstitutioner, erfaringer, pædagogik, børn og forældre

Resumé

Artiklen beskriver og analyserer den særlige selvforståelse og praksis, der knytter sig til ledelsesformen kollektiv ledelse. Artiklen peger på, at der ikke kun er en måde at udøve kollektiv ledelse på, selv om de undersøgte institutioner bekender sig til de samme værdier. Forskellene kommer blandt andet til udtryk i den ledelsesmæssige struktur og det pædagogiske arbejde med børn og forældre. I ledelsestermer kan kollektiv ledelse fortolkes som et forsøg på at fastholde autonomi og forskellighed i en tid, hvor stadig flere centrale løsninger og modeller vinder indpas. Som afsæt for analyserne inddrages blandt andet ledelsesteori, pædagogisk historie og pædagogisk teori. Datagrundlaget stammer fra kvalitative interview med pædagoger ansat i tre daginstitutioner, som arbejder med kollektiv ledelse

 

[Abstract – UK]
Shared Leadership: Is that related to chickens knit?
The article deals with experiences with shared leadership in daycare institutions. The article points out that shared leadership can be practiced in different ways. The differences are among other things seen in the pedagogical work with children and parents.
Seen from a leadership perspective, shared leadership could be interpreted as an attempt to maintain autonomy and difference in a time when more and more centralized and standardized solutions are seen within daycare institutions.

Downloads

Publiceret

2018-11-08

Citation/Eksport

Wiedemann, F. (2018). Kollektiv ledelse: – er det ikke noget med hønsestrik?. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2(2), 16. https://doi.org/10.7146/fppu.v2i2.110784