Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Paradigmeskift i Business Administration?

Forfattere

  • Tom Skauge

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129162

Resumé

Har norsk økonomiutdanning fått et paradigmeskift med nye fag for etikk, samfunnsansvar og bærekraft? Faglig innovasjon for bærekraftsmål ved 15 institusjoner for økonomi og administrasjon i Norge kan tyde på det. Universitets- og høgskolerådets strategiske enhet for økonomi og administrasjon (UHR-ØA) i Norge gav i 2018 anbefaling om ny faglig satsing på etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Det var første gang på lang tid at bachelorstudiets faglige søyler ble utvidet fra de fire disiplinene: Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag. En ny faglig stolpe ble etablert: Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (ESAB). Alle 15 institusjoner som utdanner kandidater i Norge innen økonomi og administrasjon i Norge ble anmodet om å innføre kurs på 7.5 – 15 studiepoeng dedikert til ESAB-fag. Artikkelen baserer seg på tekst og kvantitative data fra institusjonsundersøkelser fra 2012, 2017 og 2020 om hvordan norske institusjoner «bottom up» har endret sine fagporteføljer og kurs for å bidra til ansvarlig utdanning. Artikkelen viser også effekter av «top down» anbefalinger om gi alle studenter ESAB-undervisning fra UHR-ØA. Data og problemstilling er drøftet med Frank Geels’ multi-level perspective, Andrew Abbots begrep om profesjonell kunnskap og jurisdiksjon og elementer fra institusjonsteori.

Downloads

Publiceret

2021-10-29

Citation/Eksport

Skauge, T. (2021). Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: Paradigmeskift i Business Administration?. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(33), 40–51. https://doi.org/10.7146/tfp.v17i33.129162