"Det er ikke nødvendigvis den største takhøyden..."

Moralske utfordringer i politistudentenes praksisstudium

Forfattere

  • Jens Erik Paulsen

Nøgleord:

Politiuddannelse, skønsudøvelse, voicing, professionsetik

Resumé

I denne artikel fremhæves to moralske udfordringer norske politistudenter møder, når de udplaceres ved et tjenestested i deres andet studieår. De to er 1) at tage op uheldige hændelser og 2) at udøve politiskøn. Disse to er identificeret ud fra en dokument­ undersøgelse af studenternes svar på en eksamen i professionsetik foretaget efter udplaceringen. Efter at udfordrin­ gerne er uddybet og eksemplificeret, fremhæves metodologisk reflektion og procesretfærdighed som to foran­ staltninger, der kan bidrage til at styrke praksisvejledningen og sådan hjælpe til med at gøre de to nævnte udfordringer mindre.

Downloads

Publiceret

2021-02-23

Citation/Eksport

Paulsen, J. E. (2021). "Det er ikke nødvendigvis den største takhøyden.": Moralske utfordringer i politistudentenes praksisstudium. Tidsskrift for Professionsstudier, 17(32), 78–88. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tipro/article/view/125160

Nummer

Sektion

Minitema 3: Professioner, uddannelse og forskning