Vidensbasering af de pædagogiske professioners praksis

Daginstitutionsarbejde som eksempel

Forfattere

  • Signe Hvid Thingstrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116407

Nøgleord:

Vidensbasering; evidensidealer; velfærdsarbejde; daginstitutioner;

Resumé

Denne artikel ser nærmere på evidensidealet, som er et fremtrædende ideal i debatten om, hvordan velfærdsarbejde skal vidensbaseres. Med daginstitutionsarbejde som eksempel præsenterer artiklen nogle overordnede træk, som kendetegner evidensidealet, og diskuterer, hvilke forståelser af pædagogik og pædagogisk praksis, idealet om evidens implicit eller eksplicit trækker på og bidrager til. Med udgangspunkt i et kritisk perspektiv på pædagogik og pædagogiske institutioner som komplekse sociale sammenhænge viser artiklen, at væsentlige dimensioner af pædagogik ikke lader sig forstå af de vidensforståelser, som evidensidealet trækker på. Artiklen argumenterer for behovet for en anden form for vidensbasering, som dels medreflekterer samfundsmæssige, politiske og kulturelle kontekster for pædagogikken, og som dels har blik for pædagoger, børn og forældres agens og viden og involverer disse som aktører i udviklingen af pædagogisk arbejde. Artiklen argumenterer for, at normativitet, involvering og kompleksitet bør være centrale begreber i vidensbaseringen af pædagogisk praksis.

Downloads

Publiceret

2019-10-21

Citation/Eksport

Thingstrup, S. H. (2019). Vidensbasering af de pædagogiske professioners praksis: Daginstitutionsarbejde som eksempel. Tidsskrift for Professionsstudier, 15(29), 74–83. https://doi.org/10.7146/tfp.v15i29.116407

Nummer

Sektion

Temaartikler