Nr. 32 (1996): Indfødte

					Se Nr. 32 (1996): Indfødte

Behandler emnet indfødte, oprindelige folk eller 4. verdens-folk inden for rammerne af de aktuelle antropologiske interessefelter kulturel identitet og kompleksitet. Indfødte folks vilkår i den moderne verden frembyder spørgsmål af både teoretisk, praktisk og politisk art.

Publiceret: 1996-02-01

Hele nummeret

Review

Andet

Forfatterliste