Nr. 41 (2000): Illusion

					Se Nr. 41 (2000): Illusion

ILLUSION har ofte negative konnotationer i retning af indbildning og forvrænget virkelighedsopfattelse. Her fokuseres snarere på illusion som et empirisk forhold, dets kreative element i sociale og kulturelle sammenhænge samt dets virkemidler og konsekvenser.

Publiceret: 2000-07-01

Hele nummeret

Forfatterliste